Studiu privind risipa de alimente și amprenta sa de carbon în România

Perioada de implementare: 25.02.2021 - 25.02.2023

Număr GA: GI2021-01

Scopul proiectului: Proiectul vizează determinarea situației actuale a deșeurilor alimentare în fiecare regiune din România și evaluarea amprentei lor de carbon. Scopul final este identificarea celor mai adecvate acțiuni care pot fi implementate pentru a reduce amprenta de carbon asociată acestei categorii de deșeuri și generarea unor scenarii în care această amprentă s-ar diminua semnificativ.

Despre proiect: „STUDIU PRIVIND RISIPA DE ALIMENTE ȘI AMPRENTA SA DE CARBON ÎN ROMÂNIA” tratează problema risipei alimentare, care constituie o preocupare economică și de mediu atât la nivelul Europei, cât și global. Se estimează că în UE se generează anual între 88 și 140 de milioane de tone de deșeuri alimentare, având un cost de 143 miliarde de euro. Această risipă este responsabilă pentru aproximativ 8% din emisiile cu efect de seră, în contextul în care 55 de milioane de cetățeni europeni se confruntă zilnic cu provocarea asigurării unei mese de calitate. Studiul se concentrează pe identificarea soluțiilor pentru reducerea risipei și optimizarea producției și consumului alimentar în România. Un alt obiectiv central al acestui studiu este evaluarea amprentei de carbon a deșeurilor alimentare pe teritoriul național, având în vedere concluziile recente ale unui studiu ACR+, care plasează deșeurile alimentare pe locul al doilea în ceea ce privește amprenta de carbon, după deșeurile textile. Prin acest demers, se urmărește stabilirea cantității exacte de deșeuri alimentare din România, provenite din diverse surse (agricultură, servicii, gospodării etc.) și evaluarea impactului lor asupra mediului, exprimat în tone de dioxid de carbon. Pe lângă acestea, proiectul se propune să analizeze deșeurile alimentare din România în contextul ierarhiei deșeurilor în UE, determinând astfel categoriile cheie de deșeuri.

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top