Anunțuri

Communication: Practical guide – Understanding Circular Economy & Social Entrepreneurship – Erasmus YOUng Changemakers for Circular Local Economy 

Practical guide - Understanding Circular Economy & Social Entrepreneurship

Communication: YOUng Changemakers for Circular Local Economy

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan” (IRCEM) a desfășurat recent un program internațional de formare pentru lucrătorii de tineret în Cluj-Napoca, România, în colaborare cu partenerii Erasmus: Espacio Geranios EG (Spania), Youth Proaktiv YPA (Belgia), Entergrasyon Derneği EIG (Turcia) și Grupul de antreprenoriat și economie socială EKO (Grecia). Antrenamentul a inclus o serie de activități în interior și în aer liber menite să echipeze participanții cu instrumente valoroase și aptitudini.

Concurs promovare în grad profesional CS II

IRCEM Organizează concurs în domeniul Geografie pentru promovarea în grad profesional: 1 post pentru promovare în grad profesional CS II Conform prevederilor Legii 319 2003 actualizată și republicată, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și în baza Ordinului nr. 6129 din 20 decembrie 2016 al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, respectiv Anexa 5 Comisia de Științele Pământului pentru CS II.

Anunț ofertă NATI00NS 2024

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan”, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Dorobanților, nr.71-73 jud. Cluj

Concurs promovare în grad profesional CS I

IRCEM Organizează un concurs în domeniul Inginerie Industrială și Management pentru promovarea în grad profesional: 1 post pentru promovare în grad profesional CS I Conform prevederilor Legii 319 2003 actualizată și republicată, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și în baza Ordinului nr. 6129 din 20 decembrie 2016 al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, Anexa 16 - Inginerie industrială și management pentru CS I.

Concurs in domeniul geografie: 1 post pentru promovare in grad profesional CS II

IRCEM organizează concurs pentru încadrarea pe grade ştiinţifice a personalului din activitatea de cercetare ştiinţifică.Va fi scos la concurs următorul post: CS Gr.II- domeniul Geografie – Comisia Științele pământului - 1 post. Concursul se va desfăşoara conform Legii nr. 319/2003, Ordinului MECS nr. 6129/2016 al Ordinului MECS nr. 4399/2005, și a metodologiei de concurs, pentru obținerea gradelor profesionale ale personalului de cercetare-dezvoltare.

ANUNT ANGAJARE (IRCEM) – 3 post-uri

IRCEM organizează concurs în conformitate cu prevederile legii 319/2003 actualizată și republicată, privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare si în baza ordinului nr. 6 129 din 20 decembrie 2016 al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare, conform Anexelor, pentru ocuparea unor posturi de cercetători după cum urmează:

Transnational partners meeting in Cluj Napoca – CEI BOOST

🌍 TRANSNATIONAL PARTNERS MEETING 2024 - Boosting Circular Economy Innovation Through Emerging Technologies Application. We are delighted to inform you about our TRANSNATIONAL PARTNERS MEETING 2024, a pivotal event in our journey towards accelerating the transition to a circular economy through digital innovation.

Consortium Meeting in Novi Sad – NATI00NS

The consortium meeting in Novi Sad sparked two days of inspiring collaboration and provided invaluable insights into the future of soil missions, soil health, and living labs. Day 1 revolved around discussing what worked and what we could do better from Year 1 of Nati00ns. The goal was to plan engaging events for Year 2, all supporting the EU soil mission and different land use targets.

Anunț ofertă NATI00NS

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan”, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Dorobanților, nr.71-73 jud. Cluj
Scroll to Top