Departamentul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare

Rolul departamentului este acela de a iniția și de a dezvolta cercetarea științifică și inovarea, în domeniile de interes ale IRCEM, publicarea și diseminarea rezultatelor, precum și consolidarea capacității organizaționale.

Activități

  • Identificarea programele de finanțare dedicate cercetării și inovării în domeniul economiei circulare, axându-ne pe proiecte care consolidează capacitatea organizațională a IRCEM în acest sector.
  • Identificarea de soluții noi pentru probleme existente în cadrul economiei circulare și dezvoltăm aplicații pentru granturi, concentrându-ne pe promovarea sustenabilității și eficienței resurselor.
  • Minitorizarea continuă a proceselor de cercetare și inovare la IRCEM, cu un accent special pe proiectele legate de economia circulară și sustenabilitate.
  • Propune strategii pentru sprijinirea și promovarea publicării rezultatelor științifice, în special în domeniul economiei circulare, în reviste de prestigiu și la conferințe de profil.
  • Se asigură că subiectele de cercetare sunt în consonanță cu tendințele actuale și cu temele de frontieră în economia circulară și domeniile conexe de interes pentru IRCEM.
  • Sprijină și facilitează dezvoltarea ideilor inovative și a activităților de cercetare legate de implementarea practicilor de economie circulară și sustenabilitate.
  • Face propuneri pentru dezvoltarea organizațională a IRCEM, concentrându-ne pe îmbunătățirea capabilităților de cercetare în economia circulară și pe stimularea inovației în acest sector.

Departamentul de Cercetare în Dezvoltarea Urbană și Teritorială Durabilă

Departamentul de Cercetare în Agricultură, Sol și Responsabilitate Alimentară

Departamentul de Cercetare Economică și Resurse Umane

Departamentul de Cercetare în Educație și Formare Profesională

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului

Teme

Proiecte

Echipă

Scroll to Top