Roxana Lavinia PĂCURARIU

Director Departament pentru Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului

Roxana este cercetător director în cadrul Departamentului de Educaţie, Instruire și Proprietate Intelectuală la IRCEM începând cu anul 2018. Roxana are cunoștințe de specialitate în domeniul tehnic și economic. Principalele cunoștințele academice sunt din domeniul Inginerie Economică Industrială (licență, 2014) și Management în Ingineria Afacerii (master, 2016). Din octombrie 2016, este student doctorand în domeniul Inginerie și Management. Domeniile de interes și cercetare sunt: Economie Circulară, Marketing (domeniul științific principal al cercetării doctorale), Dezvoltare Durabilă și Management Strategic.

Departament:

Teme:

Proiecte:

Scroll to Top