Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară "Ernest Lupan"

Viziunea, misiunea și valorile noastre

Viziunea IRCEM este aceea de a deveni una dintre principalele organizaţii din România calată pe crearea de capacităţi orientate spre economia circulară, până în 2030.

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”– IRCEM este  o organizaţie non-guvernamentală independentă, constituită sub formă unui think-tank de cercetare, consultanță și educație; înfiinţată în anul 2012 în Cluj-Napoca, România, IRCEM dezvoltă strategii și instrumente, creează date, creează noi tehnologii, studii pilot și extinde inovațiile.

Misiunea IRCEM este aceea de a mobiliza indivizii, organizaţii şi instituţii în procesul de tranziție către o economie circulară prin dezvoltarea ecosistemică a vieţii pe planeta noastră sub influenţa celor trei piloni: social, economic şi natural.

Competitivitate sporită

Dezvoltăm soluții între lanțurile de sectoare și valori care oferă produse, servicii și modele de afaceri noi.

Abordare clară bazată pe știință

O abordare clară bazată pe știință Dezvoltăm soluții de afaceri care sunt scalabile, replicabile, măsurabile.

Platformă unică de modele circulare

Cartografiem modelele de afaceri circulare cu impact și care depășesc condițiile obișnuite în vederea replicării acestora

Gama noastră largă de proiecte și programe acoperă dezvoltarea europeană, națională, regională și locală, integrând șase departamente cheie: dezvoltare comunitară durabilă; educație-formare profesională; cercetare-inovare și dezvoltare; dezvoltare urbană durabilă; resurse economico-financiare și umane, precum și agricultură, solului și alimentație sănătoasă. Experții IRCEM în cercetare socio-ecologică acoperă spectrul divers al problemelor de mediu. În acest scop, reunim actori din știință, politică, afaceri și societatea civilă. De asemenea, analizăm integrarea aspectelor politicii de mediu în alte domenii de politică. Rezultatele sunt analize, studii, rapoarter cuprinzătoare, interdisciplinare, concepte inovatoare și recomandări relevante din punct de vedere practic. Cooperăm cu parteneri din întreaga lume și consiliem guverne, societatea civilă și agenții de schimbare. Institutul oferă în prezent, pe bază de contract, servicii și activități de înaltă calitate legate de facilitarea, promovarea și sprijinirea economiei circulare și a dezvoltării tehnologice eco-eficiente, având ca scop crearea și asigurarea unui mediu durabil.
Aspectele sociale și implicațiile schimbării și tranziției sunt o parte integrantă a muncii noastre. Activitățile care apar în acest context includ, de exemplu, analize, evenimente, audieri.
Expertiza și cercetarea noastră în politica și legislația europeană ne permit să oferim informații și consiliere de specialitate cu privire la diverse acțiuni relevante pentru Platforma europeană a părților interesate din economia circulară – o inițiativă comună a Comisiei Europene și a Comitetului Economic și Social European și a Subgrupului de selecție de parteneriat privind Comunitatea Europeană a Practicii de Parteneriat (ECoPP).

2017

IRCEM a devenit partener oficial în Platforma Părților interesate din economia circulară (ECESP), o inițiativă comună a Comitetului Economic și Social European și a Comisiei Europene, Bruxelles, Belgia.

2021

 IRCEM deține Președinția și devine membru al Comitetului Tehnic ASRO/CT 398 Economia Circulară pe Asociația Română de Standardizare – ASRO.

IRCEM deține Vicepreședenția Consiliului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

2022

IRCEM deține Președenția subgrupului Partnership Selection privind Comunitatea Europeană a Practicii de Parteneriat (ECoPP).

Scroll to Top