Uncategorized

2019 Circular Economy Stakeholder Conference

2019 Circular Economy Stakeholder Conference: Success Stories and New Challenges

Comisia Europeană și Comitetul Economic și Social European vor găzdui la Bruxelles Conferința părților interesate privind economia circulară din 2019 în data de 6 și 7 martie.

Conferința din 2019 se va baza pe succesul evenimentului din 2018, care a fost intitulat „Delivering on the Circular Economy – Ce urmează?”. A reunit 650 de participanți în Ziua 1 și 350 în Ziua a 2-a. Prima zi a oferit o cale de discuție politică la nivel înalt, în special cu privire la implementarea Planului de acțiune pentru economia circulară, a doua zi a permis colectarea de perspective din partea organizațiilor societății civile prezente.

În acest an, se va urma un format similar:

Ziua 1, care va fi găzduită de Comisia Europeană, va explora planul de acțiune ca un cadru de succes pentru tranziție, discutând în același timp politici care să valorifice impulsul global actual. De asemenea, discuția va fi orientată spre considerarea economiei circulare ca o modalitate de realizare a agendei de dezvoltare durabilă din 2030.

Ziua a 2-a va fi găzduită de ECEESC și este pregătită în comun cu membrii Grupului de Coordonare din Platforma Europeană a Părților Interesate pentru Economia Circulară. Această zi va cuprinde opt ateliere participative diferite, al căror scop este să împărtășească succesele și să identifice noi provocări.

În cadrul acestei zile, Simina LAKATOS, preşedintele IRCEM şi Laura CUTAIA de la ENEA, Italia, vor coordona workshopul „MAPPING CIRCULAR ECONOMY STRATEGIES IN EUROPE”,  unde din partea IRCEM se vor prezenta activităţile pe care le realizăm în parteneriat, atât cu Ministerul Mediului, cât şi cu alţi stakeholderi din domeniu, pentru ca Guvernul României să adopte o strategie pe economie circulară pentru 2030. Pentru a asigura implicarea stakeholderilor relevanţi şi obținerea unei astfel de strategii, IRCEM va găzdui 8 consultări regionale în România, în lunile următoare și va găzdui o conferință finală pe 11 iunie la București pentru a prezenta foaia de parcurs pentru elaborarea unei strategii privind economia circulară din România.

Programul evenimentului!

Înscrierile pentru conferința anuală 2019 sunt închise. Participanții au primit confirmări și nu există o listă de așteptare. Legăturile la transmisiile pe internet vor fi furnizate cu câtăva zile înainte de începerea evenimentului.

REZULTATE

În prima zi, peste 600 de persoane au participat activ la dezbateri; conferința a fost, de asemenea, urmărită în mod extensiv prin webstream și a ridicat o interactivitate ridicată pe social media. În a doua zi, împreună cu 350 de membri ai comunității economice circulare, ne-am concentrat pe schimbul de bune practici: în implementarea strategiilor circulare, în rolul pe care îl joacă consumatorii și modul în care orașele circulare pot contribui la atenuarea schimbărilor climatice. Am discutat, de asemenea, despre dimensiunea socială a economiei circulare și despre instrumentele de măsurare a tranziției. În cele din urmă, am avut dezbateri via-a-vis de utilizarea inovației creative, a achizițiilor publice circulare, strategii circulare și crearea satelor bio-circulare.

Frans Timmermans deschide conferința #CEStakeholderEU prin conectarea explicită a economiei circulare cu schimbările climatice și punerea în aplicare a celor 17 Obiective ale Dezvoltării Durabile (SDG) stabilite de ONU până în 2030.
Președintele IRCEM, Simina LAKATOS, împărtășește ultimul nostru proiect, în direct într-o sesiune plenară referitoare la STRATEGIILE DE ECONOMIE CIRCULARĂ ÎN EUROPA.

Mai multe informații puteți găsi accesând următoarele link-uri:

2019 Circular Economy Stakeholder Conference


https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/node/1301
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/workshop_1_strategies_fiche.pdf

Urmăriți-l online: https://webcast.ec.europa.eu/circular-economy-stakeholder-conference

 

Prezentarea -ROMANIAN STRATEGY FOR TRANSITION TO CIRCULAR ECONOMY (ROCES) 2020-2030

Referinţe bibliografice!