Studii de impact asupra mediului

Studiile de impact asupra mediului se bazează pe culegerea de date, informații și analize tehnice ale aspectelor de mediu, în vederea luării unei decizii cu privire la dimensionarea impactului de mediu potențial sau real, pe care îl poate avea un proiect sau un amplasament.

Orice amplasament sau proiect ce poate afecta în mod negativ populația și natura, trebuie să apeleze la Studii de Impact asupra Mediului. Acestea din urmă au la bază culegerea de date, analize de risc și informații pentru a se putea lua o decizie cu privire la minimalizarea impactului potențial sau real al unei activități.

Agenții comerciali ale căror proiecte sunt mai puțin prietenoase cu mediul, pot apela la un Studiu de Impact asupra Mediului. Scopul acestui proces este de a asigura o evaluare corespunzătoare asupra potențialelor efecte negative asupra mediului. De asemenea, se urmărește identificarea unor alternative și impunerea unor măsuri de diminuare a acestor consecințe.

IRCEM poate prelua sarcina elaborării acestor studii de impact asupra mediului și susținerea lor tehnică in raport cu autoritățile de mediu.

Studii de impact asupra mediului se efectuează pentru programele elaborate în:

Caută un consultant

Întrebări frecvente

Legislaţia românească impune companiilor care, prin activitatea lor, pot crea un impact semnificativ asupra mediului înconjurător să elaboreze un Studiu de Impact sau Bilanţ de mediu în vederea obţinerii Acordului de mediu, a Avizului de mediu, a Autorizaţiei de mediu, a Avizului Natura 2000 sau a Autorizaţiei Integrate de mediu.

Se supun evaluării de mediu toate planurile și programele care se pregătesc pentru următoarele domenii: agricultura silvicultura pescuit și acvacultură energie industrie, inclusiv activitatea de extracție a resurselor minerale transport gestionarea deșeurilor gospodărirea apelor telecomunicații turism dezvoltare regională amenajarea teritoriului și urbanism sau utilizarea terenurilor

Obținerea studiilor de mediu este condiționată de angajarea pe perioadă nedeterminată și/sau cu contract de colaborare a cel puțin unei/unor persoane fizice atestate în condițiile prezentului ordin (să aibă studii universitare de licență și masterat – studii de lungă durată de 4 sau 5 ani) (ORDINUL nr. 1.134 din 20 mai 2020).

Scroll to Top