Servicii Mediul Public

Ce este Economia Circulară?

Orașele, ca nuclee centrale ale dezvoltării socio-economice și culturale, confruntă complexități crescânde în gestionarea resurselor și sustenabilitatea pe termen lung, pe fondul unor provocări climatice și demografice accentuate. Economia circulară (EC) a evoluat, astfel, ca o paradigmă de dezvoltare economică viabilă ce se focalizează pe optimizarea ciclurilor de viață ale produselor, minimizarea deșeurilor și crearea unei lumi în care resursele sunt utilizate într-o manieră judicioasă și regenerativă.

În condițiile schimbărilor climatice și provocărilor socio-economice, tranzitia către o economie circulară nu este doar un trend, ci o necesitate. Economia circulară propune un model în care resursele sunt utilizate la maxim, iar deșeurile și emisiile sunt reduse semnificativ, oferind, în același timp, oportunități pentru dezvoltare locală și crearea de locuri de muncă.

 1. Contracararea Scurgerii Resurselor:

  • Datele arată că, în absența unor măsuri eficiente, consumul global de resurse ar putea dubla până în 2060 (OECD, 2019). EC permite orașelor să răspundă la această provocare prin promovarea unui sistem în care resursele sunt reutilizate, refolosite și reciclate în mod constant, reducând astfel dependența de resurse finite și vulnerabilitatea în fața volatilității prețurilor acestora.


 2. Mitigarea Schimbărilor Climatice:

  • Orașele sunt responsabile pentru aproximativ 70% din emisiile globale de gaze cu efect de seră (C40 Cities, 2018). Implementarea principiilor EC în orașe poate contribui la atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de carbon prin optimizarea utilizării resurselor și promovarea energiei regenerabile.


 3. Crearea de Oportunități Economice:

  • Economia circulară poate stimula inovația și creșterea economică prin crearea de noi locuri de muncă și afaceri în domenii precum reciclarea, remanufacturarea și recondiționarea. Studii sugerează că tranziția către EC în UE ar putea crea aproximativ 700.000 de locuri de muncă suplimentare până în 2030 (Ellen MacArthur Foundation, 2015).


 4. Îmbunătățirea Calității Vieții și Reducerea Inegalităților:

  • Economia circulară poate contribui la crearea unor orașe mai reziliente și inclusive, îmbunătățind calitatea vieții prin minimizarea poluării și furnizarea unor soluții sustenabile pentru gestionarea deșeurilor și a resurselor, având în același timp potențialul de a atenua inegalitățile socio-economice.

Institutul Român pentru Economie Circulară și Mediu (IRCEM) se dedică promovării principiilor economiei circulare și sustenabilității în rândul orașelor și comunităților din România. Cu expertiză solidă în consultanță și dezvoltare strategică, suntem aici pentru a vă ghida orașul spre un viitor mai verde și mai durabil. Având o perspectivă multidisciplinară și intersectorială, IRCEM oferă:

Expertiză Tehnică și Analitică

Elaborarea de strategii și programe pentru orașe, adaptate contextului local și aliniate la obiectivele globale de dezvoltare sustenabilă.


Parteneriat și Colaborare

Colaborări cu actori locali, naționali și internaționali pentru a asigura implementarea eficientă și scalabilă a proiectelor pe economie circulară.

Educație și Sensibilizare

Programe de formare și workshop-uri menite să dezvolte competențele profesionale și să crească gradul de conștientizare privind beneficiile economie circulare.

Inovație și Tehnologie

Promovarea soluțiilor tehnologice inovatoare pentru implementarea eficientă a proiectelor pe economie circulară, alături de suport în procesul de digitalizare și automatizare a serviciilor urbane.

PROGRAMUL "ORAȘE CIRCULARE"

Ce oferim?

 1. Diagnosticați și Prioritizați
 • Realizăm o evaluare detaliată a modului în care orașul dumneavoastră utilizează și gestionează resursele, identificând provocări și oportunități specifice.
 • Înțelegem nevoile, provocările și aspirațiile specificului local pentru a oferi soluții personalizate și relevante.

 1. Vizualizare și Înțelegere
 • Prelucrăm datele și analizele complexe în vizualizări accesibile și ușor de înțeles, facilitând luarea deciziilor informate.
 • Contribuim la crearea unei înțelegeri comune a ceea ce înseamnă economia circulară și beneficiile acesteia pentru comunitatea dumneavoastră.

 1. Colaborare și Co-Creare
 • Facilităm sesiuni de colaborare între părțile interesate din sectorul public, privat și societatea civilă.
 • Încurajăm inovația și găsirea de soluții la provocările locale printr-un proces participativ și colaborativ.

 1. Acționare și Implementare
 • Ghidăm orașul dvs. în dezvoltarea și implementarea unei strategii de economie circulară, începând de la idee, până la realizare și evaluare.
 • Oferim suport în implementarea unor proiecte pilot pentru a demonstra fezabilitatea și valoarea soluțiilor circulare.

Metodologia Noastră: TRANZIȚIA CIRCULARĂ URBANĂ

Faza 1: Analiză Holistică a Orașului

Realizăm o evaluare amănunțită a sistemelor existente, fluxurilor de materiale și structurilor economice.

Faza 2: Identificare Oportunități

Utilizăm Analiza Fluxurilor de Materiale pentru a identifica zonele cu cel mai mare potențial pentru tranziție circulară.

Faza 3: Dezvoltare Strategie Circulară

Colaborăm pentru a crea o strategie robustă, susținută de date, și identificăm acțiuni concrete.

Faza 4: Planificare și Implementare

Susținem orașul în dezvoltarea unui plan de acțiune clar și realizabil, și asistăm la implementarea acestuia.

Faza 5: Monitorizare și Evaluare

Asigurăm urmărirea și evaluarea implementării strategiei pe tot parcursul perioadei de implementare.

Beneficiile Tranziției:

 • Reducerea amprentei ecologice și îmbunătățirea eficienței resurselor

 • Crearea de locuri de muncă și stimularea economiei locale

 • Consolidarea rezilienței locale în fața schimbărilor globale și asigurarea unui viitor durabil

Povești de Succes

Descoperiți cum alte orașe cu care am colaborat au reușit să își transforme provocările în oportunități și să creeze valoare adăugată pentru comunitățile lor.

Contactați-ne:

Pentru a discuta nevoile specifice ale orașului dumneavoastră și pentru a afla cum vă putem ajuta în călătoria către o economie circulară, vă rugăm să ne contactați. Suntem aici pentru a vă sprijini în fiecare etapă a tranziției.

Caută un consultant

Întrebări frecvente

Legislaţia românească impune companiilor care, prin activitatea lor, pot crea un impact semnificativ asupra mediului înconjurător să elaboreze un Studiu de Impact sau Bilanţ de mediu în vederea obţinerii Acordului de mediu, a Avizului de mediu, a Autorizaţiei de mediu, a Avizului Natura 2000 sau a Autorizaţiei Integrate de mediu.

Se supun evaluării de mediu toate planurile și programele care se pregătesc pentru următoarele domenii: agricultura silvicultura pescuit și acvacultură energie industrie, inclusiv activitatea de extracție a resurselor minerale transport gestionarea deșeurilor gospodărirea apelor telecomunicații turism dezvoltare regională amenajarea teritoriului și urbanism sau utilizarea terenurilor

Obținerea studiilor de mediu este condiționată de angajarea pe perioadă nedeterminată și/sau cu contract de colaborare a cel puțin unei/unor persoane fizice atestate în condițiile prezentului ordin (să aibă studii universitare de licență și masterat – studii de lungă durată de 4 sau 5 ani) (ORDINUL nr. 1.134 din 20 mai 2020).

Scroll to Top