Servicii Mediul de Afaceri

Ce este economia circulară? Contextul actual al Economiei Circulare:

Confruntându-ne cu o reducere progresivă a resurselor planetei noastre, este anticipat că, până în anul 2050, vom atinge un nivel de consum anual echivalent cu cel din trei ani. Pe parcursul aceluiași orizont temporal, se estimează o amplificare de până la patru ori a consumului global de resurse esențiale – inclusiv biomasa, combustibilii fosili, metale și minerale, concomitent cu o creștere previzionată a producției anuale de deșeuri cu 70%.

Companiile care vor adopta modelul de afaceri calat pe economia cirulară, vor beneficia, implicit de noi oportunități pentru afacerile lor, fie că vorbim de noi segmente de piață, de acces la noi stimulente și oportunități de finanțare, atât publice, cât și private, dar și clienți mulțumiți.

Conform datelor publicate de Eurostat în anul 2021, se constată o rată de circularitate a economiei românești de 1,4%, în contrast cu media Uniunii Europene, situată la 11,7%. Simultan, cadrul legislativ existent și viitoarele modificări anticipate la nivel UE și național – exemplificând prin măsuri de reducere a consumului de plastic, taxe pe plastic, incorporarea materialelor reciclate, reutilizare de produse și adopția de surse de energie durabilă -, vor impulsiona mediul de afaceri spre adoptarea de schimbări operative rapide.

Aceste dinamici accentuează nu doar necesitatea unui efort concertat de conștientizare și acțiune concrete, ci și un potențial amplu de optimizare și expansiune pentru companiile ce optează pentru transmutarea afacerilor lor spre circularitate.

Cum vă poate asista IRCEM în tranziția către economia circulară

Având o poziționare strategică în domeniul economiei circulare, IRCEM se angajează să colaboreze activ cu organizațiile corporative, oferind expertiza și orientare necesare pentru a naviga eficient printre provocările și riscurile sistemice ale tranziției. Ne concentrăm pe accelerarea integrării soluțiilor inovatoare la fiecare nivel al lanțurilor de aprovizionare, cu scopul principal de a îndruma afacerile dvs. către un model mai rezilient, sustenabil și profund circular. Pentru a satisface diversele nevoi ale clienților noștri, portofoliul nostru extins de servicii include:

1. Cursuri și Workshopuri în Cadrul Academiei pentru Economie Circulară

În contextul unei lumi a afacerilor în rapidă evoluție, tranziția către economia circulară devine esențială pentru inovație și sustenabilitate. IRCEM oferă cursuri specializate și workshop-uri, adaptate diferitelor niveluri de cunoștințe, incluzând sesiuni customizate pentru nevoile specifice ale companiilor. Alegeți programele noastre pentru a integra practici inovatoare, stimulând eficiența și competitivitatea afacerii dvs. într-o economie orientată spre sustenabilitate.

Sesiune de Explorație în Economie Circulară

Analiza minuțioasă a fundamentelor teoretice și aplicative ale economiei circulare.

Navigare prin Reglementările Euro-Regionale

O incursiune în regulativele locale și UE, și implicarea lor pragmatică în ecosistemele de afaceri.

Explorarea Conceptului de Achiziții Circulare

O disecție amănunțită a proceselor și practicilor de achiziții circulare.

Efectuarea Analizei Impactului Reglementărilor DNSH

Prezentarea reglementărilor cu studii de caz specifice.

2. Evaluarea Circularității Organizațiilor

Cartografierea Actualității în Circularitate

Determinarea profilului corporativ existent în contextul principiilor economiei circulare.

Diferențierea dintre Status-quo și Obiectivele de Sustenabilitate

Identificarea și analiza disparităților dintre starea actuală și țintele de sustenabilitate prestabilite.

Crearea unui Portofoliu de Oportunități Circulare

Dezvoltarea unui inventar al posibilităților de extindere în direcții „verzi” și sustenabile.

Definirea unui Traseu Strategic

Elaborarea unei strategii pentru evoluțiile viitoare.

 • Cartografierea Actualității în Circularitate: Determinarea profilului corporativ existent în contextul principiilor economiei circulare.

 • Diferențierea dintre Status-quo și Obiectivele de Sustenabilitate: Identificarea și analiza disparităților dintre starea actuală și țintele de sustenabilitate prestabilite.

 • Crearea unui Portofoliu de Oportunități Circulare:Dezvoltarea unui inventar al posibilităților de extindere în direcții „verzi” și sustenabile.

 • Definirea unui Traseu Strategic: Elaborarea unei strategii pentru evoluțiile viitoare.

3. Implementarea Politicii Personalizate de Achiziții Circulare

Integrarea și Personaliz. Achiz. Circulare

Conformarea politicii de achiziții la specificul și nevoile organizației.

Identificare și Aplicabilitate

Determinarea sferelor de aplicabilitate și a departamentelor vizate de politica de achiziții circulare.

Monitorizarea și Evaluarea Implementării

Stabilirea și supravegherea riguroasă a obiectivelor, priorităților și termenelor.

 • Integrarea și Personalizarea Achizițiilor Circulare: Conform politicii de achiziții la specificul și nevoile organizației.

 • Identificare și aplicabilitate: Determinarea sferelor de aplicabilitate și a departamentelor vizate de politica de achiziții circulare.

 • Monitorizarea și Evaluarea Implementării:Stabilirea și supravegherea riguroasă a obiectivelor, priorităților și termenelor.

4. Analiza și Optimizarea Costurilor de Ambalare

Auditarea Financiară a Costurilor cu Ambalajele

Investigarea costurilor directe și cele ascunse asociate cu ambalajele.

Identificarea Strategiilor de Reducere Cost

Crearea unui plan de acțiune pentru eficientizarea și minimizarea costurilor asociate cu ambalajele.

 • Auditarea Financiară a Costurilor cu Ambalajele: Investigarea costurilor directe și cele ascunse asociate cu ambalajele.

 • Identificarea Strategiilor de Reducere Cost: Crearea unui plan de acțiune pentru eficientizarea și minimizarea costurilor asociate cu ambalajele.

5. Proiectare Eco-Eficientă a Produselor (Eco-Design)

Evaluarea Actualității și Impactului Materialelor

Analiza amănunțită a consumului de materiale și a materiilor prime pivotale pentru tranziția ecologică.

Adaptarea la Cerințele de Proiectare Ecologică

Sprijin în conformitatea cu cerințele de sustenabilitate și circularitate, atenuarea amprentei de carbon și ameliorarea performanței ecologice a produselor.

6. Evaluarea Sustenabilității Furnizorilor

Verificarea Conformității cu Standardele Ambientale

Analiza amănunțită a practicilor furnizorilor în domeniul gestionării mediului și al conformității legislative.

Auditarea Politicilor și Practicilor Ambientale ale Furnizorilor

Examinarea angajamentului și acțiunilor furnizorilor în domeniul sustenabilității și achizițiilor.

7. Realizarea Studiilor de Impact Asupra Mediului

 • Studiu de prefezabilitate:

  • Analiza Preliminară: Evaluăm opțiunile și identificăm direcțiile potrivite pentru proiectele dvs., evaluând impactul preliminar asupra mediului în contextul inițiativelor dvs. circulare.
  • Sistematizare și Planificare: Strângem și organizăm datele necesare pentru a vă ghida în identificarea soluțiilor optime de a minimiza impactul asupra mediului. 

 • Studiu de fezabilitate:
  • Analiza Viabilității: Identificăm și evaluăm aspectele legale, tehnice și financiare, asigurând că proiectul este realizabil și aliniat la obiectivele dvs. de sustenabilitate.
  • Evaluarea Impactului: Investigăm impactul potențial asupra mediului și propunem măsuri de mitigare în concordanță cu legislația în vigoare și cele mai bune practici. 

 • Raport de Amplasament:

  • Evaluare Locațională: Analizăm locațiile vizate pentru a determina sensibilitatea ecologică și să ajutăm la optimizarea poziționării proiectului dvs.
  • Consiliere Strategică: Oferim recomandări pentru alinierea la normele locale și internaționale în contextul amplasamentului și a impactului său ecologic.
    
 • Raport de Impact:

  • Identificarea Riscurilor: Evaluăm și documentăm potențialele riscuri și impactul asupra mediului pe toată durata de viață a proiectului.
  • Mitigare și Planificare: Dezvoltăm strategii pentru a reduce sau compensa impactul negativ, asigurând respectarea standardelor ecologice. 

 • Evaluare Adecvată:

  • Analiza Detaliată: Realizăm o analiză riguroasă a proiectului și a impactului acestuia, cu o focalizare specială pe zonele cu sensibilitate ecologică înaltă.
  • Optimizare Ecologică: Propunem soluții pentru a îmbunătăți performanța ecologică a proiectului, echilibrând eficiența cu conservarea. 

 • Monitorizare Factori de Mediu:

  • Urmărirea Permanentă: Supraveghem în mod continuu parametrii de mediu și vă ajutăm să vă aliniați la reglementările și să evitați incidentele ecologice.
  • Raportare și Conformitate: Asigurăm că toate datele și informațiile sunt înregistrate și raportate corect, garantând respectarea normelor de mediu. 

 • Amprenta de Carbon:
   
  • Analiza Amprentei de Carbon: Calculăm și evaluăm emisiile de gaze cu efect de seră generate de activitățile dvs., oferind o imagine clară a impactului asupra schimbărilor climatice.
  • Strategii de Reducere: Dezvoltăm și implementăm strategii pentru reducerea emisiilor și atingerea obiectivelor de sustenabilitate, protejând astfel mediul și reputația companiei dvs.

Contactați-ne:

Împreună cu IRCEM, veți naviga prin apele, adesea complicate, ale protejării mediului și regulilor de conformitate, având alături un partener dedicat în minimizarea amprentei ecologice și maximizarea eforturilor dvs. de durabilitate. Cu expertiza noastră profundă și abordare holistă, susținem tranziția dvs. către un model de afaceri veritabil circular și durabil, generând valoare nu doar pentru organizația dvs., dar și pentru societate în ansamblu.

Caută un consultant

Întrebări frecvente

Legislaţia românească impune companiilor care, prin activitatea lor, pot crea un impact semnificativ asupra mediului înconjurător să elaboreze un Studiu de Impact sau Bilanţ de mediu în vederea obţinerii Acordului de mediu, a Avizului de mediu, a Autorizaţiei de mediu, a Avizului Natura 2000 sau a Autorizaţiei Integrate de mediu.

Se supun evaluării de mediu toate planurile și programele care se pregătesc pentru următoarele domenii: agricultura silvicultura pescuit și acvacultură energie industrie, inclusiv activitatea de extracție a resurselor minerale transport gestionarea deșeurilor gospodărirea apelor telecomunicații turism dezvoltare regională amenajarea teritoriului și urbanism sau utilizarea terenurilor

Obținerea studiilor de mediu este condiționată de angajarea pe perioadă nedeterminată și/sau cu contract de colaborare a cel puțin unei/unor persoane fizice atestate în condițiile prezentului ordin (să aibă studii universitare de licență și masterat – studii de lungă durată de 4 sau 5 ani) (ORDINUL nr. 1.134 din 20 mai 2020).

Scroll to Top