18

MISIUNE

Misiunea IRCEM este aceea de a mobiliza indivizii, organizaţii şi instituţii în procesul de tranziție către o economie circulară prin dezvoltarea ecosistemică a vieţii pe planeta noastră sub influenţa celor trei piloni: social, economic şi natural.