Publicații și studii

CĂRŢI/ CURSURI/MANUALE:

CAPITOLE ÎN CĂRŢI:

 • Bercea, O.B., Lakatos, E.S & Bacali, L., 2018, “Civil Society: The Engine for Economic and Social Well-Being”, În cartea: The 2017 Griffiths School of Management and IT Annual Conference on Business, Entrepreneurship and Ethics (GMSAC), Ediţia: Springer Proceedings in Business and Economics, Chapter: Comparative Study Regarding Organizational Culture: Nonprofit Organization and Profit-Oriented Organization, Editura: Springer Iernational Publishing AG, part of Springer Nature 2018, DOI10.1007/978-3-319-89872-8_3.

ARTICOLE PUBLICATE:

Articole / studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute (cotate ISI)
 1. Lakatos, E. S., Cioca, L. I., Dan, V., Ciomos, A. O., Crisan, O. A., & Barsan, G., 2018. Studies and Investigation about the Attitude towards Sustainable Production, Consumption and Waste Generation in Line with Circular Economy in Romania. Sustainability, 10(3), 865, FI. 1.789.
 2. Bacali, L., Lakatos, E.S., Naghiu, M.O., Bungau C., 2017. Analysis on the Impact of History on Economic Development and the Entrepreneurial Map in Romania, Transylvanian Review XXVI (Suppl. 2):287-297, FI. 0.04.
 3. Lakatos, E. S., Dan, V., Cioca, L. I., Bacali, L., & Ciobanu, A. M., 2016. „How supportive are Romanian consumers of the circular economy concept: A survey.” Sustainability, 8(8), 789, FI. 1.789.
 4. Lakatos, E.S. şi Gazdac R.M., 2012, „Using the web by finish SEMs for corporate sociale responsibility activities”, In Advanced Materials Research (Vol. 463, pp. 1186-1189). Trans Tech Publications, ISSN: 2010-460X., FI. 0.22.
Articole ISI Proceedings şi Conferinţe
 1. Barkoczia, N., Lakatos, E. S., & Bacali, L. A., 2017. „An innovation diffusion model for new mobile technologies acceptance.” In MATEC Web of Conferences (Vol. 137, p. 07001). EDP Sciences.
 2. Lakatos E.S., Crișan O.A, Lakatos G.D. & Bejan M. 2016, „Paradigma economiei circulare. O provocare pentru oraşul inteligent.” Buletinul AGIR nr. 1/2017.
 3. Motoiu E., Pavel O. A., &Lakatos E. S. , 2016. „A brief quantitative analysis of clusters from the creative industry in Romania.” Review of Applied Socio-Economic Research, 11(1), 57-66.
 4. Moldovan A., Greenley, M., &Lakatos E.S., 2016. „Corporate social responsibility, NGOs and business partnerships for social sustainability.” Review of Applied Socio-Economic Research, 11(1), 51-56.
 5. Lakatos E. S., Bercea, O. B., & Bacali, L., 2016. „The concept of innovation in social economy. A review and a research agenda.” Review of Applied Socio-Economic Research, 11(1), 32-50.
 6. Bercea, B. O., Bacali, L., &Lakatos, E. S., Public Marketing: „A Strategic Tool for Social Economy. Review of Applied Socio-Economic Research, 11(1), 13-21.
 7. Lakatos E. S., Bacali, L., Bercea O. B., Muresan C. M., & Moldovan A. , 2015. „The benefits of IT tools in innovation process for SME sustainability.” In International Conference in Advances in Management, Economics and Social Sciences.
 8. Moldovan A., Lakatos E.S., Bercea O.A. şi Bacali L., 2014, „Analysis regarding the Size and Dynamics of Corporate Social Responsibility”, Proceedings of the 4nd Review of Management and Economic Engineering Management Conference – <The Management Between Profit and Social Responsibility>, ISSN 2247 – 8639.
Articole publicate în reviste indexate BDI
 1. Lakatos E.S. şi Cândea D., 2016, „Business sustainability: is the learning organization one step ahead?”, Revista de Management și Inginerie Eeconomică, pp. 611-619, Vol. 15, Nr. 3.
 2. Moldovan A., Bacali L., Vaida R., &Lakatos E. S., 2015, „Quantitative research on the psychological aspects [archetypes] of young consumers. A proposal for a new concept: Marketing 4.0.” Revista de Management și Inginerie Economică, 14(2).
 3. Lakatos E.S., Moldovan A. şi Anastasiu A.E., 2013, „Comunicarea online a ONG-urilor din judeţul Cluj”, Revista de Management și Inginerie Economică, pp. 81-86, ISSN: 1583-624X.
 4. Lakatos E.S. şi Cândea D., 2012, „Un studiu asupra realizării de partneriate între IMM-uri și ONG-uri pentru sustenabilitate în afaceri”, Revista de Management și Inginerie Eeconomică, pp. 437-446, ISSN: 2247-8639.
Articole publicate în alte reviste (reviste şi volume de conferinţe cu referenţi / neindexate):
 1. Lakatos E.S., Crișan O.A., Rusu T., 2017. O alternativă eficientă a economiei liniare: economia circulară, A XVII-a Conferinţă internațională multidisciplinară „Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 2017 , Volumul 31.
 2. Dumitru C.S., Lakatos E.S., Lakatos G.D., Bâlc I., 2017, Impactul brandurilor farmaceutice asupra deciziei de cumpărare în rândul consumatorilor – studiu de caz, A XVII-a Conferinţă internațională multidisciplinară „Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 2017, Volumul 31.
 3. Lakatos E.S., Horea-George Crișan H.G., Scurtu I.L., Crișan O.A., Aspecte privind efectele poluării autovehiculelor asupra mediului înconjurător – Studiu de caz, A XVII-a Conferinţă internațională multidisciplinară „Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 2017 , Volumul 32.
 4. Cristorean C., Lakatos E.S., Orban M. & Crișan O.A., „Metode și tehnologii eco-inovative pentru reducerea și reciclarea poluanților organici persistenți din mediul înconjurător – Prezentare Generală”, A XVII-a Conferinţă internațională multidisciplinară „Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 2017 , Volumul 32.
 5. Neș A.M., Lakatos E.S., Orban M. & Crișan O.A., 2017. Valorificarea nămolurilor provenite de la staţiile de tratare a apelor uzate din perspectiva economiei circulare, A XVII-a Conferinţă internațională multidisciplinară „Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 2017 , Volumul 32.
 6. Cobuz A.P., Lakatos E.S., Greenley M., Orban M., 2017. Reciclarea materialelor textile pentru durabilitatea mediului înconjurător, A XVII-a Conferinţă internațională multidisciplinară „Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 2017 , Volumul 32.
 7. Ciomoș A.O., Orţan C., Lakatos E.S.& Crișan O.A., 2016. Economia circulară şi domeniul componentelor electrice şi electronice, Volumul 29.
 8. Ciomoş A.O., Lakatos G.D., Lakatos E.S., Pave O.A., 2016. Conceptul de industrie bazată pe clustere inovative în europa: o analiză a sectorului software, Volumul 29.
 9. Cristorean C., Lakatos E.S., Greenley M. & Pavel O.A., 2016. „Analizând mediului intern și extern al aeroportului internaţional ”Avram Iancu” Cluj”, Volumul 30.
 10. Lakatos, E. S., Bacali, L., Bercea, O. B., Muresan, C. M., & Moldovan, A. 2015. „The benefits of IT tools in innovation process for SME sustainability.” In Third International Conference on Advances in Management, Economics And Social Science-MES (Vol. 32).
 11. Lakatos E.S., Moldovan A., Vaida R., & Greenley M., 2015, „Benefits of introducing CSR investment in business strategy: A study of partnerships between NGOs and companies.” Lucrările celei de A XIIV-a Conferinţe Naţionale multidisciplinare – cu participare internaţională – <Profesor Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti>”, Vol. 27.
 12. Lakatos E.S., Bercea O.A., Moldovan A. şi Bacali L., 2014 „Procedura aplicabilă deficitelor excesive în Uniunea Europeană”, Lucrările celei de A XIII-a Conferinţe Naţionale multidisciplinare – cu participare internaţională – <Profesor Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti>”, Vol. 25, pp. 47-66, ISSN: 2067-7138.
 13. Lakatos E.S., 2012 „Soft de optimizare a parteneriatelor dintre mediul de afaceri și ONG-uri, pentru dezvoltare durabilă”, Lucrările celei de A XII-a Conferinţe Naţionale multidisciplinare – cu participare internaţională – <Profesor Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti>”, Vol. 21, pp. 89-96, ISSN: 2067-7138.