Rapoarte

1. Study of Food Waste in Romania, Advisory Group 2 -Policy and governance tools, 2021. Study of Food Waste in Romania
2. Analysis of the Current Situation Regarding The Circular Economy In The Center Region, 2022. Analysis of the Current Situation Regarding The Circular Economy In The Center Region
3. Strategia Municipiului Buzău pentru tranziția către Economia Circulară, 2018. Strategia Municipiului Buzău pentru tranziția către Economia Circulară
4. Strategia integrată de dezvoltare urbană a orașului Cugir pentru perioada 2021 – 2030 Strategia Integrată de dezvoltare urbană a orașului Cugir 2021-2023
5. Studiu privind identificarea la nivelul municipalității a zonelor cu risc ridicat la schimbările climatice (insule de căldură, date meteorologice, disponibilitatea resurselor de apă și aglomerarea populației din puncte specifice) din cadrul proiectului ”BiOReSC- Bistița, oraș rezilient în fața schimbărilor climatice” Studiu privind identificarea la nivelul municipalității a zonelor cu risc ridicat la schimbările climatice
Scroll to Top