Implementat de către
Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest Lupan”

Durată
Noiembrie 2020- Decembrie 2020

Buget
70.900 lei

Finanțator

IRCEM

PRO XPERT CONSULTING

ECORURAL-STUDIUL PRIVIND IDENTIFICAREA NEVOII DE ANTREPRENORIAT SOCIAL ÎN MEDIUL RURAL CU FOCUS PE BIOECONOMIE

SCOPUL CERCETĂRII:
Prezenta cercetare se concentrează pe identificarea nevoilor principale ale viitorilor antreprenori sociali, cât și pe consolidarea principiilor economie circulare din sectorul economiei sociale din mediul rural. Identificarea unor principii legate de economia circulară şi/sau interesul de a contribui la înlăturarea obstacolelor care împiedică tranziția spre o economie circulară a întreprinderilor sociale din mediul rural, aspecte care vor fi detaliate în această cercetare, precum și informații legate de accesarea unor finanțări nerambursabile adresate antreprenorilor care vor să realizeze o afacere sociale în mediul rural.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Studiul este format dintr-un chestionar care cuprinde 23 întrebări și va dura aproximativ 10 minute pentru a fi finalizat.

Informațiile furnizate de dvs. în acest chestionar vor fi utilizate numai în scopuri de cercetare. Acestea sunt confidențiale și anonime. Vă recomanăm să nu includeți numele dvs. în chestionar. Raspundeti intuitiv, deoarece reacția inițială este considerată ca fiind răspunsul optim măsurat într-un studiu.

Acest chestionar, poate să fie completat de către un viitor conducător de întreprindere socială.

 

Dacă sunteți de acord să participați chestionarul poate fi completat accesând linkul:

https://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=c3a857cf-25c4-4bd4-b41f-e53ad278177b 

 

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail.

Vă mulțumim că ați luat în considerare această solicitare de participare si aşteptam cu interes răspunsurile dvs.!

 

OBIECTIVELE CERCETĂRII:
OS1:Identificarea dificultăților pe care le întâmpină viitorii antreprenori sociali când vine vorba de realizarea acestora în mediul rural..
OS2:Analiza importanței economiei circulare din întreprinderile sociale sociale.
OS3:Modul de adoptare a principiilor verzi în întreprinderile sociale nou înființate.

TEMATICA:

În viziunea iniţiatorilor economia circulară reprezintă “…modul de eliminare a deşeurilor şi de reducere a emisiilor de carbon, prin utilizarea unor materiale, produse şi procese superioare din punct de vedere al mediului, care generează creştere economică “verde” şi creează locuri de muncă …”( Ellen MacArthur Foundation – Towards a Circular Economy: Business raţionale for an accelerated transition, 2012. p. 35.).   Acest concept impune o tranziție de la liniar spre circular a organizațiilor atat la nivel local cat si global.

Totodată cercetarea urmărește premisele Comisiei Europene privind „tranziția către o economie mai circulară, în care cadrul căreia valoarea produselor, a materialelor și a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp posibil și generarea de deșeuri este redusă la minimum, reprezintă o contribuție esențială la eforturile UE de dezvoltare a unei economii durabile, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă. O astfel de tranziție constituie oportunitatea de a transforma economia noastră și de a genera avantaje competitive noi și durabile în Europa ” (UE, 2015). Acest concept impune o tranziție de la liniar spre circular a organizațiilor atat la nivel local cât şi global.

Coordonatorul proiectului de cercetare cu numărul 473/IRCEM/20.11.2020 este Drd. Andreea SZILAGYI.

DESPRE AUTORUL CERCETĂRII

Adresa: Calea Dorobanţilor, nr. 71-73, Corp C, et. 2, sala C23, 400609 Cluj-Napoca, Județul Cluj

Facebook: https://www.facebook.com/www.ircem.ro/

Website: www.ircem.ro

e-mail: office@ircem.ro sau office.ircem@gmail.com

Număr de telefon: +40264-401580