Implementat de către
Institutul pentru Economie Circulară şi Mediu

Durată

Buget

Finanțator

Festivalul Studenţesc de Antreprenoriat 2016

Centrul de Inițiere și Dezvoltare Organizațională (CIOS) şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin Centrul pentru Promovarea Antreprenoriatului în Domeniul Dezvoltării DurabileCPADDD, au deosebita plăcere să vă invite la evenimentul: PLATFORMA ANTREPRENORIALĂ DE BUNĂ GESTIONARE A AMBALAJELOR ÎN ECONOMIA CIRCULARĂ.

Evenimentul i va avea loc în perioada 23-24 noiembrie 2016, în incinta Universităţii Tehnice de pe Bulevardul Muncii, nr. 103-105, din Cluj-Napoca şi face parte din proiectul “Săptămâna Europeană de Reducere a Deşeurilor”.

 Obiectivele Platformei antreprenoriale de bună gestionare a ambalajelor în economia circulară sunt:

  • susţinerea iniţiativelor tinerilor care vor să aducă pe piaţă noi bunuri şi servicii bazate pe principiile economiei circulare şi sprijinirea acestora în dezvoltarea competenţelor de iniţiere şi de gestionare a afacerilor, prin facilitarea comunicării dintre ei şi actorii relevanţi în domeniu;
  • promovarea educaţiei şi a acţiunilor antreprenoriale de economie circulară;
  • mobilizarea, într-o platformă de dialog comună, atât a mediului academic, cât şi a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale, a operatorilor economici, a cetăţenilor şi a studenţilor implicaţi în procesul de gestionare a ambalajelor şi a reducerii deşeurilor din ambalaje.

Vă invităm să luaţi parte la următoarele acțiuni:

  • Festivalul Studenţesc de Antreprenoriat, ediţia a III-a, având, în acest an, tema «Antreprenoriatul eco-responsabil”. În cadrul acestei acţiuni, invităm studenţii la nivel de licenţă, masterat şi doctorat să se înscrie în concursul de planuri de afaceri eco-responsabile, afaceri bazate, în principal, pe substituirea, reducerea, refolosirea şi reciclarea deşeurilor. Regulamentul de participare la cocurs poate fi găsit pe website-ul cios.ro şi pe pagina de Facebook ORG. Pe lângă concurs, studenţii mai pot lua parte la masa rotundă cu antreprenori, focusată  pe eco-inovare şi deșeuri şi pot asculta prezentări de bune practici antreprenoriale, cu orientare spre eco-responsabilitate.
  • Conferința “Antreprenoriat, mediul de afaceri și dezvoltare durabilă 2016. Conferinţa îşi propune să contureze şi să clarifice perspective ale economiei circulare din punct de vedere al politicilor publice, al cadrului de reglementare, al soluțiilor tehnice și al modalităților de finanțare a afacerilor din acest domeniu.
  • Târgul antreprenorial din perspectiva reducerii deșeurilor și al tranziției spre economia circulară, adresat tuturor celor interesaţi. Târgul oferă organizaţiilor participante, posibilitatea de a expune şi de a prezenta soluţiile eco-inovative pe care le oferă pentru soluţionarea problemelor legate de gestiunea deşeurilor şi oferă vizitatorilor posibilitatea de a se pune la curent cu ultimele tehnologii şi soluţii pentru reducerea, reutilizarea, sortarea şi reciclarea deşeurilor.

Despre Săptămâna Europeană pentru Reducerea Deșeurilor     

„Platforma antreprenorială de bună gestionare a ambalajelor în economia circulară” face parte din evenimentele reprezentative pentru „Săptămâna Europeană pentru Reducerea Deșeurilor” (European Week for Waste Reduction – EWWR).  Mesajul central promovat de “Săptămâna Europeană pentru Reducerea a Deșeurilor” se intitulează, pe scurt, cei „3R”, adică Reducerea deşeurilor, Refolosirea produselor şi Reciclarea materialelor. De la cei „3R” ar trebui pornit la elaborarea oricărei strategii de management al deşeurilor. Reducerea cantităţii de deşeuri ar trebui să fie, întotdeauna, prima opţiune în reducerea cantităţii de deşeuri, pentru că presupune, în primul rând, utilizarea a mai puţine materii prime şi, implicit, a unei cantităţi mai mici de resurse neregenerabile. A doua opţiune pentru reducerea deşeurilor este reutilizarea produselor, iar a treia opţiune de management a deşeurilor este reciclarea.

Despre economia circulară

Până în zilele noastre, economia a funcționat, în principal, pe modelul economiei liniare, de tipul „procurare – producție – eliminare”, model prin care fiecare produs are o durată de viaţă limitată. În contextul actual, al diminuării resurselor neregenerabile disponibile, economia liniară, bazată exclusiv pe utilizarea resurselor, nu mai reprezintă o opţiune viabilă pe termen lung şi nici măcar pe termen mediu şi, în cazul unora dintre resurse, nici pe termen scurt. Conform Comisiei Europene, acest fapt face necesară tranziţia către o economie circulară, bazată pe refolosirea, repararea, recondiționarea şi reciclarea materialelor şi a produselor existente. Ceea ce era considerat drept „deşeu” se poate transforma într-o resursă. În plus, economia circulară le poate oferi consumatorilor produse durabile și inovatoare și, în consecință, economii financiare și o calitate mai bună a vieții.

Responsabil proiect: Oana Crișan, Director al Departamentului de Dezvoltate Socială şi Sustenabilitate Comunitară, telefon: 0743-656.982.

Parteneri: Societatea Naţională de Ştiinţa şi Ingineria Mediului – SNSIM, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj – APM Cluj, Cluster-ul Eco-inovativ pentru un Mediu Sustenabil – CLEMS, Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca şi Agenţia Română pentru Mediu, CPE Bistriţa, ICIA, OTIMMC, Multimfinantare.ro, ClujHub, OSUT, OSIMM.

Sponsori principali: Auchan România, Farmec, Matrix Solutions, PMA Invest, One Way Cleaning Service.