Certificare

Implementarea standardelor ISO 9001 și ISO 14001 în cadrul organizației asigură excelența serviciilor oferite și menține un standard înalt al performanței operaționale.

IRCEM este o organizație cu expertiză în domeniul mediului, având diverse certificări și asigurări care susțin calitatea serviciilor sale.

Certificat ISO 9001:2015

Nr. certificat: 3613

Certificat ISO 14001:2015

Nr. certificat: 3139

Certificare ISO 14001 în cadrul IRCEM

La nivelul organizației IRCEM, implementarea standardelor de Certificare ISO (ISO 9001 și ISO 14001) conferă un angajament ferm față de calitatea serviciilor și un nivel de performanță de top.

Cerere pentru Implementarea Certificării ISO 14001

ISO 14001 este un standard internațional care definește cerințele pentru un sistem de management eficient al mediului.

ISO 14001:2015 și Beneficiile Sale pentru IRCEM

Acest standard sprijină organizațiile în managementul performanțelor de mediu prin metode eficiente care scad irosirea resurselor și cresc competitivitatea și credibilitatea în fața părților interesate. Implementarea acestuia în infrastructura de management a IRCEM poate aduce multiple beneficii:

 • Diminuarea efectelor negative ale folosirii excesive a materiilor prime;
 • Îmbunătățirea eficienței operaționale;
 • Reducerea consumului de energie;
 • Optimizarea gestionării deșeurilor;
 • Minimizarea impactului negativ al unei gestionări inadecvate a deșeurilor;
 • Promovarea utilizării surselor regenerabile;
 • Îmbunătățirea oportunităților de marketing pentru produsele ecologice;
 • Exemplificarea rolului de partener sustenabil pentru colaboratori;
 • Construirea unor relații de afaceri cu parteneri aliniați la aceeași viziune de sustenabilitate.

Procesul de Obținere a Certificării ISO 14001 la IRCEM:

 1. Evaluarea și descrierea detaliată a activităților și proceselor organizației în contextul protecției mediului;
 2. Crearea și implementarea documentației necesare sistemului de management al mediului conform standardului ISO 14001;
 3. Formarea angajaților IRCEM;
 4. Realizarea unui audit intern de mediu.

Rolul Certificării ISO 14001 pentru IRCEM:

Această certificare este esențială pentru asumarea responsabilității de mediu și asigură o gestionare eficace a mediului cu un impact mereu supravegheat și îmbunătățit. ISO 14001 este aplicabil în toate domeniile și impune conformitatea cu legislația națională.

Suportul IRCEM pentru Standardul ISO 14001:

IRCEM facilitează elaborarea documentației necesare (inclusiv proceduri, instrucțiuni de lucru și manuale), instruirea angajaților, suportul pentru încheierea contractului cu entitatea de certificare, asistență în timpul auditului de certificare și suport continuu pentru menținerea standardelor ISO 14001.

Registrul Potențialilor Contractori

IRCEM a atins un nou nivel de recunoaștere și credibilitate în cadrul comunității de cercetare și inovație prin recenta sa certificare în registrul potențialilor contractori de la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Acest progres subliniază angajamentul continuu al IRCEM pentru excelență și inovație, deschizând noi oportunități pentru colaborări în proiecte de vârf și inițiative de cercetare.
Această certificare validează standardele înalte pe care IRCEM le aplică în practicile sale de cercetare și dezvoltare și evidențiază capacitatea sa de a contribui semnificativ la progresele științifice și tehnologice. Prin includerea în acest registru, IRCEM este recunoscută nu doar pentru expertiza sa tehnică, ci și pentru integritatea și fiabilitatea sa ca partener strategic în proiecte finanțate de guvern.

Fiind acum un membru certificat al registrului, IRCEM își asumă un rol activ în modelarea viitorului cercetării și inovării din țară, având acces la resursele și rețelele necesare pentru a propulsa descoperirile științifice și tehnologice la un nivel superior. Aceasta poziționare strategică oferă un avantaj competitiv și reflectă viziunea IRCEM de a deveni un lider în inovație și digitalizare.

Deținând o Poliță de Asigurare de Răspundere Civilă pentru Afaceri cu o limită de răspundere de până la 200.000 de euro, IRCEM își asumă responsabilitatea completă pentru calitatea serviciilor furnizate. Suntem pregătiți să garantăm și să acoperim orice neconformități sau greșeli care ar putea apărea în cadrul activității noastre.

Scroll to Top