Brevete

Microorganism și procedeu de obținere a unor biosurfactanți prin sinteză biologică
Brevet nr. A100729/23.11.2023

 

Scroll to Top