Afilieri

IRCEM colaborează strâns cu diverse asociații și entități profesionale axate pe protecția mediului, împărtășind un set comun de valori și aspirații legate de sustenabilitate.

Preocuparea pentru conservarea mediului, dezvoltarea de soluții pentru un viitor mai verde, educarea publicului larg și promovarea conștientizării responsabilității individuale în materie de ecologie constituie câteva dintre principiile fundamentale care ghidează atât IRCEM cât și alianțele sale.

Aceste obiective unificatoare reflectă angajamentul solid al IRCEM de a acționa în favoarea unui mediu sănătos și a unui viitor sustenabil

Organismul Național de Standardizare

IRCEM este membru al ASRO – Organismul Național de Standardizare din România. Asociația este împuternicită să gestioneze standardizarea în România, fiind prima structură din țara noastră care a fost admisă în organismele europene de standardizare (CEN și CENELEC).

IRCEM coordonează Comitetul tehnic ASRO/CT 398 pe economie circular.

ASRO este de asemenea membră a ISO – Organizația Internațională de Standardizare, CEI – Comisia Electrotehnică Internațională, și este membru observator al ETSI – Institutul European de Standardizare în domeniul Telecomunicațiilor.

ROCESP

ROCESP, dezvoltat de IRCEM, este o platformă națională ce funcționează ca o rețea de rețele dedicate economiei circulare în România. Scopul său este de a crea un punct de convergență națională privind inițiativele, experiențele, problemele critice, perspectivele și așteptările privind economia circulară pe care țara noastră le dorește și le poate reprezenta în Europa cu o singură voce, promovând modul românesc de adaptare a economiei, de asemenea, prin acțiuni specifice dedicate pilonului economic, social și de mediu.

Prin promovarea dialogului, identificarea bunelor practici și integrarea inițiativelor la nivel național, ROCESP se concentrează pe crearea unui instrument operațional permanent pentru facilitarea interacțiunilor trans sectoriale.

Platforma a fost echipată cu o cartă sau un manifest al intențiilor și scopurilor și un regulament care permite organizațiilor implicate să împărtășească angajamentul de a atinge obiectivele comune, în România, privind economia circulară.

Scroll to Top