CIRCULARLAB – Activități de cercetare și diseminare privind conceptul de living lab în contextul tranziției la economia circulară

Acronim: CIRCULARLAB

Perioada de implementare: 08/01/2024 - 31/10/2024

Număr GA: PN-IV-P8-8.1-PRE-HE-ORG-2023-0097

Tipul proiectului: UEFISCDI

Scopul proiectului este de a sprijini integrarea practicilor de gestionare a terenurilor pentru îmbunătățirea sănătății solului, în cadrul misiunii ambițioase a Uniunii Europene „Un acord privind solul pentru Europa”. Acest proiect își propune să contribuie la crearea și testarea soluțiilor de gestionare a terenurilor, care vor restabili sănătatea solurilor europene până în 2030 și vor stabili cursul pentru o stare sănătoasă a tuturor solurilor până în 2050. În acest context, IRCEM, în calitate de partener în consorțiul european NATI00NS, va acționa ca un catalizator pentru diseminarea practicilor și cunoștințelor necesare în vederea realizării acestor obiective.

OBIECTIVELE CERCETĂRII:

Obiectiv 1: Creșterea vizibilității internaționale a României

  • OS1.1: Publicarea unui articol indexat ISI care abordează rolul economiei circulare în dezvoltarea laboratoarelor vii.
  • OS1.2: Îmbunătățirea procesului de diseminare a rezultatelor științifice obținute de IRCEM.

Obiectiv 2: Îmbunătățirea capacității instituționale și a calității proiectelor

  • OS2.1: Creșterea calității propunerilor de proiecte cu participarea română în cadrul Programului cadru de cercetare și inovare al Comisiei Europene.
  • OS2.2: Facilitarea schimbului de know-how între IRCEM și participanți, prin organizarea unui eveniment regional.

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top