Circular DigiBuild – Interreg Danube Region

Tipul proiectului: Interreg Danube Region

Scopul proiectului: Obiectivul principal al proiectului Circular DIgibuild este să revoluționeze industria construcțiilor din zona Dunării.

Proiectul „CircularDigiBuild” își propune să revoluționeze industria construcțiilor din regiunea Dunării prin stimularea integrării principiilor digitalizării și economiei circulare. Această inițiativă urmărește să identifice, să piloteze și să transfere practici inovatoare care pot duce la o dezvoltare mai durabilă în sector. Esențial pentru acest demers este stabilirea unei rețele de sprijin și a unui cluster care facilitează cooperarea transnațională între întreprinderi, inovatori și alte părți interesate. Acești intermediari joacă un rol vital în a ajuta întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) să adopte și să implementeze noi tehnologii și metodologii.

Recent, partenerii de proiect s-au reunit pentru a aborda provocările și a explora oportunitățile de îmbunătățire a colaborării intersectoriale. A fost organizat un webinar online intitulat „Exploarea întregului potențial al regiunilor pentru tranziția către construcții mai curate”, subliniind strategiile și ambițiile regionale ale celor 14 țări participante. Acest eveniment a subliniat angajamentul de a transforma peisajul construcțiilor prin eforturi de colaborare în toată regiunea Dunării.

Pentru întrebări suplimentare sau detalii despre participare: circulardb@gmail.com.

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top