CEI BOOST – Boosting Circular Economy Innovation through emerging technologies application

Acronim: CEI BOOST

Perioada de implementare: 2023.03.01 – 2026.02.28

Număr GA: 01C0228

Scopul proiectului: Proiectul are ca obiectiv principal îmbunătățirea a 12 instrumente de politică la diferite niveluri – național, regional, local din 9 țări (Suedia, Lituania, Bulgaria, România, Spania, Portugalia, Finlanda, Grecia și Franța) pentru a stimula și sprijini mai bine dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru implementarea economiei circulare, pentru a răspunde provocărilor dublei tranziții către o Europă mai ecologică și mai inteligentă.

Despre proiect: Proiectul vizează îmbunătățirea politicilor pentru a facilita și accelera tranziția dublă, pentru a asigura că Creșterea Verde și Transformarea Digitală merg mână în mână pentru a conduce redresarea și prosperitatea regiunilor. Digitalizarea este o forță motrice în spatele multor industrii. Pe de altă parte, economia circulară își propune să optimizeze utilizarea resurselor în cadrul industriilor. Există o legătură clară între aceste două tendințe și, pentru a accelera schimbarea către o economie circulară sustenabilă, este necesară o coordonare suplimentară. Digitalizarea poate ajuta la impulsul acestei tranziții către afaceri circulare. Regiunile pot beneficia de explorarea și copierea realizărilor inovatorilor digitali, implementând scheme de stimulare și finanțare pentru a susține implementarea inovațiilor digitale în economia circulară, stimulând astfel schimbarea către o mai mare circularitate în regiuni pentru a atinge obiectivele UE pentru 2050, asigurând în același timp un viitor sustenabil.

CEI BOOST se va concentra pe îmbunătățirea condițiilor politicilor în 9 țări pentru a stimula aplicarea inovațiilor digitale emergente în sprijinul creșterii economiei circulare la nivel regional, local sau național, adunând expertiza din diferite regiuni, factori de decizie de diferite niveluri și actori din ecosistemele de inovație de frunte. Va explora, va selecta și va adapta pentru transfer cele mai potrivite abordări de intervenție pentru a integra soluțiile identificate prin inovații digitale în economia circulară, servind drept model de urmat.

CEI BOOST va asigura îmbunătățirile de politică necesare, contribuind cu abordări mai bune la redresarea post-pandemică și valorificând la maximum NextGenerationEU. Îmbunătățirile vor duce la o coerență mai mare între economiile regionale în regiunile partenere, ajustând dezechilibrele între regiuni pentru a întări coeziunea în vremuri tulburi. Astfel, soluțiile digitale pentru economia circulară contribuie la obiectivele de mediu și la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă în Agenda 2030.

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top