AquaREC – Rolul Economiei Circulare asupra sectorului apei din România

Acronim: AquaREC

Perioada de implementare: 28.08.2023-30.11.2023

Număr GA: GI373

Misiunea proiectului „AquaREC: Rolul economiei circulare asupra sectorului apei din România” este de a promova utilizarea sustenabilă a resurselor de apă, accesul universal la apă curată și dezvoltarea durabilă în sectorul de alimentare cu apă și canalizare din România.

Ne concentrăm pe sensibilizarea și educarea publicului cu privire la aceste aspecte vitale, conform principiilor stabilite în SNDDR 2030, Strategia Națională pentru Economie Circulară și Planul Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, Planul Național de Acțiune pentru Economie Circulară.

Principalele obiective ale proiectului includ:

  • Realizarea următoarelor studii:
    1. „Raport privind stadiul implementării principiilor economiei circulare la nivelul operatorilor regionali de apă” – realizat de experți din sectorul de apă
    2. „Studiu privind analiza cantitativă în ceea ce privește atitudinea consumatorilor din România în vederea stabilirii amprentei consumului de apă” – coordonat de către IRCEM.
  • Organizarea a trei conferințe regionale – la Cluj-Napoca, Buzău și București – scopul acestora fiind de a informa și implica reprezentanții instituțiilor deconcentrate ale statului, asociațiile din domeniul apei, universitățile, profesorii, studenții și toate persoanele interesate de mediu, scopul fiind acela de a disemina informații relevante și de a sensibiliza participanții cu privire la importanța apelor curate, economiei circulare și dezvoltării durabile în domeniul alimentării cu apă și canalizare.
  • Implicarea instituțiilor publice și a tuturor părților implicate: Colaborarea cu reprezentanții instituțiilor deconcentrate ale statului, autorităților locale, operatorilor regionali de apă și a tuturor părților interesate pentru a îmbunătăți politicile și serviciile legate de apă și canalizare în România. Scopul nostru este de a contribui la dezvoltarea infrastructurii și la reglementarea eficientă a sectorului apei.
  • Implicarea societății civile: Proiectul se dorește a deveni o platformă de informații și cunoștințe, informațiile fiind adresate societății civile, mediului academic, institutelor de cercetare și experților în dezvoltare durabilă.

Prin diverse canale media locale, dorim să creem o mișcare de susținere și conștientizare la nivel comunitar local și regional cu privire la problemele legate de apă, economie circulară și dezvoltare durabilă.

Programul activităților oferă oportunitatea de a dobândi informații noi, facilitarea schimbului de idei și de a desfășura discuții constructive, fiind concentrate pe următoarele obiective de dezvoltare durabilă:
✨Ne angajăm să ne educăm pe noi înșine și să îi educăm pe copiii noștri, promovând conștientizarea cu privire la gestionarea responsabilă a apei.
✨Dorim să încurajăm comunitățile să adopte practici de conservare a apei, implicându-se în eforturile de protejare a acestei resurse esențiale pentru viață.
✨Investim în tehnologii durabile pentru a folosi fiecare picătură de apă cât mai eficient posibil.
✨Dezvoltăm o platformă de dialog care va oferi exemple concrete de bune practici în utilizarea responsabilă a apei.

Alătură-te mișcării noastre pentru un viitor mai sustenabil!

„Proiect finanțat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă”

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top