YOUCYCLE -YOUng Changemakers for Circular Local Economy

Acronim: YOU-CYCLE

Perioada de implementare: 01/10/2023 - 31/03/2026

Număr GA: 2023-1-ES02-KA220-YOU-000151307

Scopul proiectului: YOU-CYCLE este un proiect inovator Erasmus+, creat în contextul creșterii preocupărilor globale privind mediul și nevoii de modele economice sustenabile. Obiectivul principal al acestui proiect este de a valorifica principiile economiei circulare pentru a sprijini tinerii defavorizați. Proiectul le va oferi acestora abilitățile și cunoștințele necesare pentru a iniția sau a se alătura întreprinderilor sociale, contribuind astfel pozitiv în comunitățile lor.

Despre proiect: Proiectul va implica participanți din medii diverse, în special cei care se confruntă cu bariere în accesul la locuri de muncă. Selecția va prioritiza incluziunea și reprezentarea diferitelor statuturi socioeconomice, cu scopul de a forma un grup care reflectă mozaicul multicultural al tineretului european.

YOU-CYCLE va fi implementat printr-o serie de activități structurate, inclusiv ateliere interactive, programe de mentorat și proiecte bazate pe comunitate. Aceste activități sunt concepute pentru a clarifica conceptul de economie circulară și pentru a sublinia rolul antreprenoriatului social ca instrument de dezvoltare sustenabilă a comunității. Participanții vor avea, de asemenea, ocazia de a interacționa cu agenți locali de schimbare, obținând perspective practice despre crearea și gestionarea întreprinderilor sociale. Metodologic, YOU-CYCLE va adopta o abordare centrată pe participant, combinând învățarea teoretică cu experiențe practice. Acest cadru pedagogic are ca scop promovarea învățării active și asigurarea faptului că participanții sunt echipați cu abilități concrete, comercializabile, la finalizarea proiectului. Ca rezultat al acestor activități, anticipăm o serie de rezultate pozitive. În primul rând, proiectul își propune să îmbunătățească semnificativ angajabilitatea tinerilor în sectorul verde, abordând problemele de șomaj din această demografie. De asemenea, ne așteptăm la o creștere a conștientizării comunității cu privire la practicile sustenabile și economia circulară. Implementarea cu succes a acestui proiect va acționa, de asemenea, ca un catalizator pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale locale, cu tinerii în fruntea acestor inițiative.

Pe termen lung, YOU-CYCLE își propune să stabilească un model de formare scalabil și adaptabil, care poate fi replicat în întreaga Europă și, eventual, integrat în cadrul politicilor. Impactul așteptat nu este doar o creștere a întreprinderilor verzi conduse de sau care angajează tineri, ci și un model pentru integrarea principiilor economiei circulare în programele de sprijin a tineretului. Punctul culminant al acestui proiect este crearea de comunități reziliente și conștiente ecologic, cu tinerii jucând un rol central în impulsul transformării sustenabile.

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top