MICROCERCLE – Conversia microbiană a unor deșeuri alimentare și petroliere în bio-surfactanți

Acronim: MICROCERC

Perioada de implementare: 01/07/2022 - 28/06/2024

Număr GA: PN-III-P2-2.1-PED-2021-3528

Tipul proiectului: PED

Scopul proiectului este de a demonstra capacitatea unor tulpini bacteriene selectate de a produce biosurfactanți prin fermentație controlată și procesare post-biosinteză și de a valorifica deșeurile uleioase vegetale sau sintetice, precum și subproduse hidrofile, cum ar fi biodieselul derivat din glicerol, prin transformarea acestora din deșeuri în produse cu valoare adăugată, și anume biosurfactanți. Pentru atingerea acestor obiective se va aplica ingineria bioproceselor în vederea creșterii și dezvoltării Bacillus sp. și Pseudomonas sp. tulpini cu capacitate îmbunătățită de a produce biosurfactanți în supernatanții de fermentație, cu proprietăți specifice agenților de suprafață cu compoziție determinată și reproductibilă.

Modelul demonstrativ propus va fi realizat prin următorii pași:

1. Pregătirea și optimizarea mediilor de creștere specifice (preinocul, inocul și medii de fermentație) pentru microorganismele implicate în studiu;

2. Menținerea și dezvoltarea tulpinilor microbiene în condiții specifice pentru producerea de biosurfactanți;

3. Separarea post-biosinteză a biomasei microbiene din mediul de fermentație, depășind dificultățile binecunoscute ale separării celulelor bacteriene;

4. Prelucrarea supernatantului prin metode specifice precum ultrafiltrarea și fracționarea prin precipitare sau metode de extracție solid-lichid;

5. Caracterizarea chimică a produsului obţinut prin utilizarea metodelor de cromatografie şi spectrometrie de masă;

6. Testarea proprietăților produsului: formarea și stabilizarea emulsiei, proprietăți antimicrobiene, toleranță la pH și temperatură;

7. Stabilirea unui model experimental pentru aplicarea produsului.

Descriere proiect: Prezenta cercetare se concentrează pe identificarea nevoilor principale ale viitorilor antreprenori sociali, cât și pe consolidarea principiilor economie circulare din sectorul economiei sociale din mediul rural. Identificarea unor principii legate de economia circulară şi/sau interesul de a contribui la înlăturarea obstacolelor care împiedică tranziția spre o economie circulară a întreprinderilor sociale din mediul rural, aspecte care vor fi detaliate în această cercetare, precum și informații legate de accesarea unor finanțări nerambursabile adresate antreprenorilor care vor să realizeze o afacere sociale în mediul rural.

OBIECTIVELE CERCETĂRII:
OS1:Identificarea dificultăților pe care le întâmpină viitorii antreprenori sociali când vine vorba de realizarea acestora în mediul rural.
OS2:Analiza importanței economiei circulare din întreprinderile sociale sociale.
OS3:Modul de adoptare a principiilor verzi în întreprinderile sociale nou înființate.

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top