FOOD CORRIDORS – Empowering rural & urban food connections within European regions

Acronim: FOOD CORRIDORS

Perioada de implementare: 29.07.2022 - 08.08.2022

Număr GA: 88447

Tipul proiectului: Național

Scopul proiectului: FOOD CORRIDORES încurajează crearea unei rețele de orașe angajate în proiectarea planurilor alimentare care se extind din zonele urbane și periurbane printr-un coridor care facilitează o conexiune urban-rural. Această abordare îmbunătățește generarea de medii de producție și consum bazate pe o bază de sustenabilitate economică, socială și de mediu.

Despre proiect: FOOD CORRIDORS – reprezintă un proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului european de cooperare interregională URBACT III (2014-2020) prin FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională), în cadrul căruia Primăria Municipiului Alba Iulia este partener al consorțiului transnațional. Proiectul FOOD CORRIDORS își propune să promoveze tranziția spre sisteme alimentare integrate la nivel de regiuni. Proiectul încurajează crearea de rețele de orașe dedicate dezvoltării unor planuri privind crearea de rețele alimentare la nivelul orașelor care includ zona urbană și peri-urbană printr-un coridor care facilitează conexiunea urban-rural. Astfel, proiectul prevede dezvoltarea unor planuri de acțiuni care au ca obiective crearea de „coridoare alimentare teritoriale/regionale”, care să corespundă cu realitățile diferite ale fiecărei municipalități și oferind fiecărui oraș un instrument politic și un model de guvernanță eficientă. Viziunea teritorială a fiecărei municipalități reprezintă aspectul cel mai important în privința interconexiunii rural-urban, în ceea ce privește dezvoltarea de rețele alimentare teritoriale/regionale. În cadrul proiectului IRCEM IRCEM, a realizat analiza impactul schimbărilor climatice asupra producătorilor locali din Bărăbanț, localitate componentă a Municipiului Alba Iulia.

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top