Anunț ofertă NATI00NS

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan”, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Dorobanților, nr.71-73 jud. Cluj, vă invită să transmiteți o propunere tehnico-financiară pentru oferirea de servicii organizare conferințe NATI00NS în România, Moldova, Bulgaria și Ucraina necesare implementării proiectului „A Soil Deal for Europe”, 100 Living Labs și Lighthouses, spre soluri sănătoase.”

Alte anunțuri

Transnational partners meeting in Cluj Napoca – CEI BOOST

Consortium Meeting in Novi Sad – NATI00NS

Anunț ofertă NATI00NS

Scroll to Top