ASIST – Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania

Acronim: A.S.I.S.T.

Perioada de implementare: 15.11.2019 - 25.01.2023

Număr GA: 126610

Scopul proiectului: Proiectul ASIST- Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania”, cod SMIS 2014+: 126610, este finanțat din Fondul Social European prin intermediul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Apelul de proiecte POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.”

Despre proiect: Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea dezvoltării sectorului economiei sociale din regiunea de Nord-Vest a României prin consolidarea capacităţii intreprinderilor sociale de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă. Astfel, obiectivul general al proiectului contribuie la obiectivul specific POCU 4.16,  ,,Consolidarea capacităţii întreprinderilor pe economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă si prioritatea de investiţie 9v “Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale în intreprinderile sociale şi economia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de munca” din cadrul axei prioritare 4 ,,Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 4.16 al POCU prin:

(1) desfăşurarea unui program de  formare profesională pentru ocupaţia de antreprenor în economia socială COR 112032 şi a unui program de perfecţionare a competenţelor antreprenoriale  pentru 120 persoane selectate să facă parte din grupul ţintă al proiectului;

(2) finanţarea a 21 de planuri de afaceri în vederea înfiinţării de întreprinderi sociale în regiunea de Nord-Vest a României,pentru care se vor aloca 55.000 EURO/ Start-Up;

(3) servicii personalizate de consiliere/consultanţă în domeniul antreprenoriatului şi a antreprenoriatului social pentru beneficiarii subvenţiilor pe perioada implementării planurilor de afacere, servicii de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate;

(4) dezvoltarea unei platforme de sprijin şi creare de parteneriate;

(5) un document de analiză a economiei sociale la nivel regional.

Proiectul, prin activităţile propuse, va genera un efect pozitiv pe termen lung contribuind la creşterea sustenabilităţii intreprinderilor sociale din regiunea de Nord-Vest a României. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul Noiembrie 2019- Ianuarie 2023. Valoarea totală a proiectului este de 7.521.406,77 lei, din care 6.332.795,52 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă , iar 1.117.552,16 reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 57.043.07 reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European  prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top