SCALAREA ECONOMIEI CIRCULARE PENTRU IMPACTAREA GESTIONĂRII DEȘEURILOR DIN ROMÂNIA

SCALAREA ECONOMIEI CIRCULARE PENTRU IMPACTAREA GESTIONĂRII DEȘEURILOR DIN ROMÂNIA

                                                                                          #WASTE circle 2019

55% din deșeurile municipale să fie reciclate până în 2025: acesta este unul dintre obiectivele stabilite de noua legislație europeană privind deșeurile și economia circulară. Plecând de la aceste premise conferinţa îşi propune să stabilească prioritățile gestionării deșeurilor (prevenirea, reutilizarea, reciclarea etc.) și obiectivele specifice care trebuie îndeplinite, de exemplu pentru reciclarea deșeurilor urbane. Conferinţa îşi propune să joace un rol dual, pe de o parte, să ofere oportunități de cunoaștere și înțelegere a pieței de reciclare, iar pe de altă parte, de a conecta factorii de decizie de nivel înalt, la discuții aprofundate, dezbateri și perspective asupra strategiilor și soluțiilor disponibile pentru industria de reciclare a materialelor. Conferința se va concentra asupra diverselor aspecte ale materialelor din România, cum ar fi cele feroase, neferoase, hârtie, plastic, e-deșeuri, anvelope, sticlă și alte materiale reciclabile. Vor avea loc discuții legate de politicile guvernamentale, care nu numai că afectează importul sau comerțul cu materiale secundare și alte materiale reciclabile în România, dar și standardele de calitate și procedurile de inspecție privind materiale uzate. În cadrul conferinţei vor fi invitaţi actori din mediul de afaceri, non-profit, precum şi instituţii publice, care acoperă întregul ciclu de viață al unui produs: de la producție și consum, la gestionarea deșeurilor și piața materialelor secundare, astfel încât vor fi prezentate modele de bune practici care să faciliteze tranziţia României spre economia circulară şi atingerea ţintelor impuse de Comisia Europeană.

TEMATICA

Sesiunea 1: Tendinţele consumatorilor: cum vor evolua aşteptările acestora privind reducerea, reciclarea şi refuzul materialelor din mase plastice sau cele de unică folosinţă în următorii 10 ani.

Sesiunea 2: Ciclul de viață al produsului extins, în special în stadiul de fabricație (eco-design, standarde de ambalare, măsuri preventive privind deșeurile etc.).

Sesiunea 3: Combaterea schimbărilor climatice în sectorul reciclării – exemple de bune practici.

Sesiunea 4: Inovare disruptivă – impactul celor mai recente tehnologii care transformă abordările de reducere a apei, materiale reciclate şi digitizarea fabricilor.

Sesiunea 5: Măsurare, gestionarea și raportare eficientă a deşeurilor.

Sesiunea 6: Responsabilitatea extinsă a producătorului – gestionarea produselor fabricate pe care producătorul le-a introdus pe piață şi impactul asupra sfârșitului ciclului de viață al produsului, când produsul este gata să fie aruncat.

DE CE SĂ PARTICIP?

• Descoperiți cele mai bune practici din partea liderilor din industrie și obțineți îndrumări detaliate cu privire la modul de implementare eficientă a politicilor de economie circulară;
• Aveți posibilitatea de a discuta cu factori de decizie experimentați ai părților interesate cheie din ONG-uri, afaceri, guvern și din lanțul de aprovizionare;
• Evaluați performanța companiei și descoperiți pe ce trebuie să vă concentrați eforturile

AGENDA EVENIMENTULUI

Vineri, 17 Mai 2019

08.00 – 09.00 Înregistrarea participanților
09:00 Cuvânt de bun venit
9:15–10:15 Sesiunea 1 & Sesiunea 2
10:15–11:00 Sesiunea 3 & Sesiunea 4
11:00–11:30 Pauză de cafea și networking
11:30–12:15 Sesiunea 5
12:15–13:00 Prânz
13:00–14:15 Sesiunea 6
14:15–15:00 WORKSHOP privind conturarea ţintelor strategice pentru 2030, privind accelerarea tranziției spre economie circulară în ceea ce privește impactarea gestionării deșeurilor din România
15:00–15:30 Pauză de cafea și networking
15:30–16:15 WORKSHOP privind conturarea ţintelor strategice pentru 2030, privind accelerarea tranziției spre economie circulară în ceea ce privește impactarea gestionării deșeurilor din România
16:15 – 16:30 Sesiune Q&A, Închiderea conferinței

Înregistrarea participanţilor se poate face on-line accesând link-ul https://goo.gl/forms/OlTGXkZAaHR7HEou2

Detalii suplimentare privind conferinţa “SCALAREA ECONOMIEI CIRCULARE PENTRU IMPACTAREA GESTIONĂRII DEȘEURILOR DIN ROMÂNIA” pot fi găsite pe paginile:

· Website https://
· Facebook https://www.facebook.com/www.ircem.ro/
· Website www.ircem.ro

LECTORI

PARTENERI

ECESP- BruxellesȘcoala Informală de ITGreen GroupGreenfiberGreentech

În speranţa unei colaborări fructuoase între organizaţii, vă aşteptăm să fiţi alături de noi, sprijinindu-ne acţiunile pentru facilitarea tranziţiei spre economia circulară în România.

Prin intermediul Conferinţei “SCALAREA ECONOMIEI CIRCULARE PENTRU IMPACTAREA GESTIONĂRII DEȘEURILOR DIN ROMÂNIA” ne propunem să implicăm părțile interesate în identificarea și conectarea practicilor circulare; formularea de recomandări pentru Guvernul României pentru a facilita o tranziție mai eficientă spre economia circulară; și identificarea de oportunități circulare pentru consolidarea competitivității economice internaționale și a calității vieții pentru toți.

Viceprim-ministrul Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul mediului, și-a exprimat sprijinul față de proiect pe data de 6 decembrie 2018 în cadrul evenimentului “Virtuous Circles Mission to Romania – Poveşti de succes din domeniul economiei circulare”, unde proiectul a fost prezentat pentru prima dată publicului:

“[…] Pentru noi, tranziția spre o economie circulară este o oportunitate excepțională care va permite tranziţia spre zero deşeuri. Vă susţinem proiectul şi vă propun altceva şi anume realizarea conferinţei naţionale pe strategie în economie circulară odată cu preluarea mandatului de către România a Preşedinţiei Comisiei Europene […]”.

Astfel, demersul nostru este unul ce vrea să contribuie alături de celelalte 7 conferințe regionale, pe care vrem să le realizăm în România, ca urmare a angajamentului asumat faţă de ECESP, să contribuim prin consultarea tuturor stakeholderilor la realizarea unei strategii pe economie circulară în România pentru perioada 2030.
Conferinţa este coordonată de IRCEM şi sub auspiciile Platformei Europene a Stakeholderilor pe Economia Circulară (ECESP), o inițiativă comună a Comitetului Economic și Social European și a Comisiei Europene. Mai multe informații despre acest subiect pot fi găsite pe site-ul www.IRCEM.RO sau

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/dialogue

Pentru orice informaţii vă stăm la dispoziţie cu mare interes!

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top