IMPLEMENTAREA ECONOMIEI CIRCULARE ÎN INDUSTRIA AGRICOLĂ ALIMENTARĂ ȘI PĂDURILOR

IMPLEMENTAREA ECONOMIEI CIRCULARE ÎN INDUSTRIA AGRICOLĂ ALIMENTARĂ ȘI PĂDURILOR

                                                                                      #AGROFOODcircle 2019

Acest eveniment de amploare prezintă cele mai bune idei și soluții pentru economia circulară și reunește experți și factori de decizie în domeniul economiei circulare și modul în care această noțiune inovatoare poate fi implementată strategic la nivel regional şi național în industria agroalimentară. În cadrul acestei conferințe, participanții vor împărtăși experiențe cu privire la cele mai bune soluții care permit companiilor și instituţiilor să obțină un avantaj competitiv, să creeze mai multă valoare și să genereze noi creșteri și locuri de muncă în industria agroalimentară. Planificăm să invităm liderii de afaceri din domeniu, politicieni, cercetători și inovatori în cadrul acestei conferințe.

Vom discuta despre modul în care economia circulară prezintă oportunități noi și fără precedent pentru a crea bogăție și bunăstare, precum și modul în care aceasta poate fi motorul esențial pentru atingerea obiectivelor ambiţioase ale ONU 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă, în special în ceea ce privește agricultura și sectorul pescuitului.

Invitații vor împărtăși propriile lor experienţe și proiecte pentru a transpune aceste rezultate într-o rută comună spre economia circulară în vederea îmbunătățirii managementului resurselor din industria agroalimentară.

TEMATICA

Sesiunea 1: Tendinţele consumatorilor: tranziția spre economia circulară în sistemul alimentar în următorii 10 ani.

Sesiunea 2: Liniile de aprovizionare transparente –  alimentarea lanțului de produse alimentare precum şi securitatea alimentară globală și sustenabilitatea.

Sesiunea 3: Înțelegerea interconexiunilor și a căilor de tranziție către economia circulară, cu emisii reduse de carbon în sectorul agroalimentar în tandem cu bioeconomia.

Sesiunea 4: Inovare în producţie – impactul celor mai recente tehnologii, unelte inteligente pentru agricultură şi digitizarea fabricilor.

Sesiunea 5: Date și metrici pentru a informa progresul către economia circulară precum şi dezvoltarea sistemelor și evaluarea ciclului de viață pentru economia circulară.

Sesiunea 6: Interfața politică și știința pentru economia circulară și ecologică pentru sistemele agro-ecologice.

DE CE SĂ PARTICIP?

  • Descoperiți cele mai bune practici din partea liderilor din industrie și obțineți îndrumări detaliate cu privire la modul de implementare eficientă a politicilor de economie circulară;
  • Aveți posibilitatea de a discuta cu factori de decizie experimentați ai părților interesate cheie din ONG-uri, afaceri, guvern și din lanțul de aprovizionare;
  • Evaluați performanța companiei și descoperiți pe ce trebuie să vă concentrați eforturile.

AGENDA EVENIMENTULUI

Vineri, 3 Iunie 2019

08.00 – 09.00 Înregistrarea participanților
09:00 Cuvânt de bun venit
9:15–10:15 Sesiunea 1 & Sesiunea 2
10:15–11:00 Sesiunea 3 & Sesiunea 4
11:00–11:30 Pauză de cafea și networking
11:30–12:15 Sesiunea 5
12:15–13:00 Prânz
13:00–14:15 Sesiunea 6
14:15–15:00 WORKSHOP privind conturarea ţintelor strategice pentru 2030, privind accelerarea tranziției spre economie circulară pentru managementul resurselor din industria agroalimentară
15:00–15:30 Pauză de cafea și networking
15:30–16:15 WORKSHOP privind conturarea ţintelor strategice pentru 2030, privind accelerarea tranziției spre economie circulară pentru managementul resurselor din industria agroalimentară
16:15 – 16:30 Sesiune Q&A, Închiderea conferinței

Înregistrarea participanţilor se poate face on-line accesând link-ul https://goo.gl/forms/5E7xlwR6JckqYLO62

Detalii suplimentare privind Conferinţa IMPLEMENTAREA ECONOMIEI CIRCULARE ÎN INDUSTRIA AGRICOLĂ ALIMENTARĂ ȘI PĂDURILOR pot fi găsite pe paginile:

LECTORI

PARTENERI

ECESP- Bruxelles, Școala Informală de IT,

În speranţa unei colaborări fructuoase între organizaţii, vă aşteptăm să fiţi alături de noi, sprijinindu-ne acţiunile pentru facilitarea tranziţiei spre economia circulară în România.

Prin intermediul Conferinţei “IMPLEMENTAREA ECONOMIEI CIRCULARE ÎN INDUSTRIA AGRICOLĂ ALIMENTARĂ ȘI PĂDURILOR” ne propunem să implicăm părțile interesate în identificarea și conectarea practicilor circulare; formularea de recomandări pentru Guvernul României pentru a facilita o tranziție mai eficientă spre economia circulară; și identificarea de oportunități circulare pentru consolidarea competitivității economice internaționale și a calității vieții pentru toți.

Viceprim-ministrul Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul mediului, și-a exprimat sprijinul față de proiect pe data de 6 decembrie 2018 în cadrul evenimentului “Virtuous Circles Mission to Romania – Poveşti de succes din domeniul economiei circulare”, unde proiectul a fost prezentat pentru prima dată publicului:

“[…] Pentru noi, tranziția spre o economie circulară este o oportunitate excepțională care va permite tranziţia spre zero deşeuri. Vă susţinem proiectul şi vă propun altceva şi anume realizarea conferinţei naţionale pe strategie în economie circulară odată cu preluarea mandatului de către România a Preşedinţiei Comisiei Europene […]”.

Astfel, demersul nostru este unul ce vrea să contribuie alături de celelalte 7 conferințe regionale, pe care vrem să le realizăm în România, ca urmare a angajamentului asumat faţă de ECESP, să contribuim prin consultarea tuturor stakeholderilor la realizarea unei strategii pe economie circulară în România pentru perioada 2020-2030.

Conferinţa este coordonată de IRCEM şi sub auspiciile Platformei Europene a Stakeholderilor pe Economia Circulară (ECESP), o inițiativă comună a Comitetului Economic și Social European și a Comisiei Europene. Mai multe informații despre acest subiect pot fi găsite pe site-ul www.IRCEM.RO sau

 https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/dialogue.

Pentru orice informaţii vă stăm la dispoziţie cu mare interes!

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top