Departamentul de Cercetare în Educație și Formare Profesională

Departamentul de Cercetare în Educație și Formare Profesională își concentrează eforturile spre a modela viitorul învățământului în domeniul economiei circulare și al sustenabilității. Având o viziune proactivă și inovatoare, departamentul a proiectat și implementat o serie de cursuri și module educative care se aliniază cu cele mai recente tendințe și cerințe în aceste domenii. Misiunea sa principală este de a pregăti generații noi de profesioniști care să înțeleagă și să promoveze principiile economiei circulare și ale dezvoltării durabile în toate sectoarele societății.

Activități principale:

  • Elaborarea, dezvoltarea și optimizarea curriculelor educaționale centrate pe economia circulară și sustenabilitate.
  • Proiectarea și implementarea unei game diverse de cursuri și module de formare profesională în domeniul economiei circulare și al sustenabilității.
  • Crearea și gestionarea proiectelor de educație ce vizează promovarea și integrarea conceptelor de economie circulară în diverse ramuri ale educației și formării profesionale.
  • Organizarea de ateliere, seminarii și conferințe pentru a facilita schimbul de cunoștințe și bune practici în materie de economie circulară și sustenabilitate.
  • Colaborarea strânsă cu instituții educaționale, organizații non-profit și sectorul privat pentru a consolida rețelele de cunoștințe și pentru a promova aplicarea practică a principiilor sustenabilității și economiei circulare.
  • Monitorizarea și evaluarea impactului cursurilor și proiectelor educative, pentru a asigura relevanța și eficiența lor în contextul dinamic al domeniului.

Departamentul de Cercetare în Dezvoltarea Urbană și Teritorială Durabilă

Departamentul de Cercetare în Agricultură, Sol și Responsabilitate Alimentară

Departamentul de Cercetare Economică și Resurse Umane

Departamentul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului

Teme

Proiecte

Echipă

Scroll to Top