Conferinta si workshopul „ORAȘE CIRCULARE, INTELIGENTE & INCLUZIVE”

Conferinta si workshopul “ORAȘE CIRCULARE, INTELIGENTE & INCLUZIVE”

                                                            #CONSTRUCTcircle2019

Conferinţa ECONOMIA CIRCULARĂ ÎN ORAȘE INTELIGENTE este  un eveniment regional dintr-o serie de şapte organizate în România, cu accent pe diseminarea cunoștințelor colective globale privind aspecte ale economiei circulare, precum și la sensibilizarea opiniei publice și mobilizarea administrației naționale și regionale față de provocările globale actuale.

Scopul Conferinței este acela de a implica experţi dintr-un spectru larg de industrii atât din intelectual, cât și experimental, incluzând cele mai bune practici și modele deja puse în aplicare, pentru a facilita tranziţia spre economia circulară a Românie precum şi conturarea unei strategi romaneşti pe economie circular pentru 2030.

Programul evenimentului, va aborda rolul pe care schimbările climatice la au asupra oraşelor, efectele adverse în situația actuală și intervențiile potențiale, soluții pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU și prezentarea celor mai bune practici la nivelul administraţiilor locale sau regionale actuale.

TEMATICA

Sesiunea1: Evoluții la nivel urban și regional
• Planificarea urbană pentru promovarea economiei circulare
• Închiderea buclei în conurbații cu soluții și hub-uri logistice inovatoare
• Clustere circulare pentru economii emergente

Sesiunea 2: Calitatea vieții și rolul instituţiilor administrative
• Bunăstarea socială și beneficiile pentru sănătate, cu accent pe populația urbană
• Comportamentul clienților și interacțiunea socială (economia albastră, bio-economia, economia colaborativă)
• Contextul politic, aspectele juridice și guvernanţă corporativă

Sesiunea 3: Inovația în SMART CITY
• Rolul TIC în extinderea economiei circulare – industrie 4.0
• Redesignului de produs spre economia circulară
• Contribuţia TIC la eficiența energetică (clădiri inteligente, etc.)

Sesiunea 4: Gestionarea deșeurilor din construcţii
• Gestionarea durabilă a reziduurilor forestiere și a deșeurilor din demolări
• Exploatarea urbană în economia circular

Sesiunea 5: Adoptarea economiei circulare pentru internaționalizarea și competitivitatea globală a IMM-urilor în domeniul construcțiilor
• Economia circulară: Bariere și oportunități pentru construcţii circulare
• Eficeneta privind utilizarea resurselor

Sesiunea 6: Decarbonizarea economiei prin dezvoltarea de construcţii inteligente şi sustenabile
• Decarbonizarea economiei prin dezvoltarea de strategii privind energia regenerabilă
• Sistemelor moderne inteligente pentru sustenabilitate urbană
• Simbioză industrială, sisteme cu buclă închisă și parcuri eco-industriale

DE CE SĂ PARTICIP?

• Descoperiți cele mai bune practici din partea liderilor din industrie și obțineți îndrumări detaliate cu privire la modul de implementare eficientă a politicilor de economie circulară;
• Aveți posibilitatea de a discuta cu factori de decizie experimentați ai părților interesate cheie din ONG-uri, afaceri, guvern și din lanțul de aprovizionare;
• Evaluați performanța companiei și descoperiți pe ce trebuie să vă concentrați eforturile.

AGENDA EVENIMENTULUI

Vineri, 10 Mai 2019

08.00 – 09.00 Înregistrarea participanților
09:00 Cuvânt de bun venit
9:15–10:15 Sesiunea 1 & Sesiunea 2
10:15–11:00 Sesiunea 3 & Sesiunea 4
11:00–11:30 Pauză de cafea și networking
11:30–12:15 Sesiunea 5
12:15–13:00 Prânz
13:00–14:15 Sesiunea 6
14:15–15:00 WORKSHOP privind conturarea ţintelor strategice pentru 2030, privind accelerarea tranziției spre economie circulară din zona de orașe circulare, inteligente și incluzive
15:00–15:30 Pauză de cafea și networking
15:30–16:15 WORKSHOP privind conturarea ţintelor strategice pentru 2030, privind accelerarea tranziției spre economie circulară din zona de orașe circulare, inteligente și incluzive
16:15 – 16:30 Sesiune Q&A, Închiderea conferinței

Înregistrarea participanţilor se poate face on-line accesând link-ul https://goo.gl/forms/VllZRYoF7tMXTiSF2

Detalii suplimentare privind Conferinţa ORAȘE CIRCULARE, INTELIGENTE & INCLUZIVE pot fi găsite pe paginile:

LECTORI

PARTENERI

ECESP-Bruxelles,   Ministerul Mediului, Școala Informală de IT

În speranţa unei colaborări fructuoase între organizaţii, vă aşteptăm să fiţi alături de noi, sprijinindu-ne acţiunile pentru facilitarea tranziţiei spre economia circulară în România.

Prin intermediul Conferinţei “ORAȘE CIRCULARE, INTELIGENTE & INCLUZIVE” ne propunem să implicăm părțile interesate în identificarea și conectarea practicilor circulare; formularea de recomandări pentru Guvernul României pentru a facilita o tranziție mai eficientă spre economia circulară; și identificarea de oportunități circulare pentru consolidarea competitivității economice internaționale și a calității vieții pentru toți.

Viceprim-ministrul Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul mediului, și-a exprimat sprijinul față de proiect pe data de 6 decembrie 2018 în cadrul evenimentului “Virtuous Circles Mission to Romania – Poveşti de succes din domeniul economiei circulare”, unde proiectul a fost prezentat pentru prima dată publicului:

“[…] Pentru noi, tranziția spre o economie circulară este o oportunitate excepțională care va permite tranziţia spre zero deşeuri. Vă susţinem proiectul şi vă propun altceva şi anume realizarea conferinţei naţionale pe strategie în economie circulară odată cu preluarea mandatului de către România a Preşedinţiei Comisiei Europene […]”.

Astfel, demersul nostru este unul ce vrea să contribuie alături de celelalte 7 conferințe regionale, pe care vrem să le realizăm în România, ca urmare a angajamentului asumat faţă de ECESP, să contribuim prin consultarea tuturor stakeholderilor la realizarea unei strategii pe economie circulară în România pentru perioada 2030.

Conferinţa este coordonată de IRCEM şi sub auspiciile Platformei Europene a Stakeholderilor pe Economia Circulară (ECESP), o inițiativă comună a Comitetului Economic și Social European și a Comisiei Europene. Mai multe informații despre acest subiect pot fi găsite pe site-ul www.IRCEM.RO sau

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/dialogue

Pentru orice informaţii vă stăm la dispoziţie cu mare interes!

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top