Living Lab pentru Economie Circulară: ROCESP

ROCESP este un punct centralizat și unificator pe scena națională care adună sub umbrela sa diverse inițiative, experiențe și viziuni legate de economia circulară din România. Imaginându-se ca o „rețea de rețele”, platforma ROCESP vizează a fi punctul de convergență națională, unind vocile și forțele tuturor actorilor implicați pentru a reprezenta aspirațiile României în Europa în mod unitar și coeziv.

Misiunea și Obiectivele:

Diseminarea cunoștințelor: ROCESP promovează răspândirea informațiilor, înțelegerii și cunoștințelor referitoare la economia circulară.

Dialog și sinergii: Platforma stimulează dialogul între diferiți actori români și explorează posibilele sinergii în cadrul diverselor inițiative.

Bune practici românești: ROCESP se angajează să identifice, promoveze și disemineze cele mai eficiente practici românești în domeniul economiei circulare.

Integrare la nivel național: Se lucrează pentru a integra inițiativele și practicile bune la nivel național, asigurându-se că toate regiunile și sectorurile sunt reprezentate.

Facilitarea dialogului transsectorial: Platforma servește ca un instrument vital pentru promovarea și facilitarea discuțiilor și interacțiunilor dintre diferite sectoare și industrii.

Experiența românească în economia circulară: ROCESP își propune să evidențieze și să promoveze abordarea unică a României în ceea ce privește economia circulară, bazându-se pe tradițiile, specificitatea culturală și antreprenorială a țării.

De asemenea, ROCESP este dotată cu un manifest al intențiilor și scopurilor sale, oferind un cadru prin care organizațiile pot împărtăși și se angajează să atingă obiectivele comune în economia circulară din România.

Context European:

În contextul european, Comisia Europeană și Comitetul Economic și Social European au inițiat Platforma Europeană a Părților Interesate din Economia Circulară (ECESP). În spiritul acestei inițiative, IRCEM a lansat ROCESP, ca o extensie românească, pentru a susține și promova economia circulară în România și pentru a reuni sub aceeași platformă toate inițiativele relevante la nivel național.

Află mai multe: www.rocesp.ro

Scroll to Top