Sorin Dan CLINCI

Director Departament de Cercetare și Dezvoltare Teritorială Durabilă

Dan Clinci este absolvent al Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj în anul 1996. Practică proiectare de arhitectură în Cluj-Napoca, în cadrul propriului studio. Între anii 2010-2018 a fost ales membru în Consiliul Teritorial al filialei Transilvania a Ordinului Arhitecţilor din România unde a deţinut şi mandatul de membru în Consiliul Naţional în legislatura 2014-2018. A coordonat între 2015 şi 2019 organizarea de concursuri de soluţii de arhitectură în municipiul Cluj-Napoca în parteneriat cu Primăria municipiului, în calitate de manager de proiect şi autor de temă de proiectare pentru concursurile de: Reabilitare a Turnului Pompierilor, Revitalizare a malurilor râului Someșul Mic pe parcursul său intravilan, Extindere a Parcului Etnografic al Transilvaniei, Reamenajarea Parcului Feroviarilor, Pietonalizare a Ansamblului Strada Mihail Kogălniceanu şi Reabilitare a Dealului Cetăţuia.

A participat ca expert în cadrul programelor europene de dezvoltare urbană “EU.CA.Net – Rețeaua Agențiilor Europene Pentru Cetățenie, Incluziune, Implicare Și Responsabilizare A Comunităților Prin Procesul De Transformare Urbană” şi “Refill – Reutilizarea Spațiilor Libere Ca Forță Motrice A Inovării La Nivel Local”.
Este co-fondator şi preşedinte în funcţie al Asociaţiei Urbannect. Este iniţiator şi coordonator al programelor culturale de activare urbană a pieţelor publice: Sufrageria Urbană, a malurilor răului: Vamos a la Playa, a spaţiilor postindustriale: H33, a sărbătorilor de iarnă: Povești la Gura Sobei şi Târgul de Nebrazi, a programului de cultură comunitară incluzivă Celebrating Communities şi a festivalului de artă în spaţii neconvenţionale Art&Fun Days, a programului de încurajare a producţiei locale de alimente sănătoase Agro Hub, dezvoltat în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj.

Începând cu 2020, Coordonează Departamentul de Dezvoltare Urbană Sustenabilă a Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”. A coordonat organizarea de conferinţe ca Resilient and Sustainable Cities: Circular Cities; Urban, Regional Naţional – Strategii de Tranziţie către o Economie Circulară; A treia conferinţă anuală ROCESP: Strategii De Elaborare A Politicilor Publice Pentru Un Comportament Circular În Oraşele De Mâine.

Este Tutore de practică în cadrul proiectului Practica cu Succes, în care IRCEM este partener alături de Universitatea Babeș Bolyai şi Facultatea de Ştiinţă şi Ingineria Mediului. A coordonat proiectul de prezentare a Regenerării Urbane şi Urban Walk în cadrul programului Reconnect, din Noaptea Cercetătorului 2020 şi 2021.

Departament:

Teme:

Proiecte:

Scroll to Top