Accelerator de Întreprinderi Sociale: ASIST

Acceleratorul de Întreprinderi Sociale ASIST reprezintă un pilon central în efortul nostru de a modela și consolida ecosistemul antreprenorial cu impact social din România. Acesta nu este doar un program, ci o viziune ambițioasă prin care ne propunem să redefinească modul în care afacerile sociale pot influența pozitiv și durabil comunitățile. Având la bază o metodologie robustă și adaptată la nevoile specifice ale sectorului, acceleratorul nostru s-a dovedit a fi o resursă esențială pentru întreprinzătorii dedicați cauzei sociale. Un testament al angajamentului și eficienței noastre este proiectul recent, prin intermediul căruia am avut privilegiul de a sprijini nu mai puțin de 21 de întreprinderi sociale circulare, demonstrând capacitatea noastră de a genera schimbări tangibile și de durată în domeniu.

Într-o lume în care resursele devin tot mai limitate, adoptarea principiilor economiei circulare este nu doar recomandată, ci esențială pentru sustenabilitatea pe termen lung a oricărei afaceri. Conștienți de această necesitate și de complexitatea procesului de tranzitie, oferim suport specializat întreprinderilor care aspiră să integreze economia circulară în structura lor operațională. Prin intermediul unui portofoliu vast de resurse, instrumente și expertiză, facilităm traseul organizațiilor de la inițiativă la implementare, asigurându-ne că adoptarea principiilor circulare se traduce în beneficii tangibile atât la nivelul performanței afacerii, cât și în impactul pozitiv asupra societății și mediului înconjurător.

Află mai multe: www.platforma-asist.ro

Scroll to Top