Economie Colaborativă

La Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan” (IRCEM), economia colaborativă sau ”sharing economy” este abordată ca un model inovator și sustenabil de consum și producție. Astfel, economia colaborativă revoluționează modul în care resursele și serviciile sunt partajate și utilizate în societate.

Principiile economiei colaborative în IRCEM se axează pe împărtășirea resurselor și expertizei, reducerea deșeurilor, și maximizarea utilizării eficiente a resurselor disponibile. Aceasta include:

  1. Platforme de Sharing și Colaborare: Crearea, dezvoltarea, promovarea și utilizarea de platforme digitale care facilitează partajarea resurselor, schimbul de servicii și colaborarea între diferite entități, de la organizații la indivizi. Un astfel de exemplu dezvoltat de IRCEM este Platforma ASIST.
  2. Reducerea Deșeurilor prin Reutilizare: Promovarea reutilizării și reciclării resurselor în diverse sectoare, de la materiale de construcție la echipamente electronice, pentru a minimiza deșeurile.
  3. Inovație în Modele de Afaceri: Dezvoltarea de noi modele de afaceri bazate pe principii de economie colaborativă, cum ar fi sisteme de abonament, închiriere și leasing circular.
  4. Educație și Conștientizare Publică: Sensibilizarea publicului și a companiilor privind beneficiile economiei colaborative, inclusiv eficiența resurselor și sustenabilitatea.
  5. Cercetare și Politici Publice: Conducerea de cercetări pentru a înțelege impactul și potențialul economiei colaborative și influențarea politicilor publice pentru a susține acest model economic.
  6. Parteneriate și Rețele Colaborative: Stabilirea de parteneriate între diferite sectoare și discipline pentru a promova inovația și implementarea practicilor de economie colaborativă.

Economia colaborativă în IRCEM reprezintă un pas spre un viitor în care resursele sunt utilizate mai eficient, generând beneficii economice, sociale și de mediu. Prin aceste inițiative, IRCEM contribuie la crearea unei societăți mai sustenabile și mai responsabile față de utilizarea resurselor.

Scroll to Top