Economie Albastră

Economia albastră, în cadrul Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan” (IRCEM), reprezintă un domeniu strategic care se concentrează pe exploatarea, conservarea și gestionarea durabilă a resurselor marine și acvatice. Acest concept inovator se aliniază cu principiile economiei circulare, punând accent pe utilizarea responsabilă și eficientă a apelor de suprafață și a apelor subterane pentru a stimula creșterea economică, menținând totodată sănătatea ecosistemelor marine.

IRCEM abordează economia albastră prin mai multe dimensiuni cheie:

  1. Conservarea și Managementul Durabil al Resurselor de Apă: În cadrul IRCEM, cercetarea se concentrează pe dezvoltarea de metode și politici pentru protecția biodiversității marine și gestionarea sustenabilă a resurselor de apă.
  2. Inovare și Tehnologie în Sectorul Apelor: IRCEM promovează inovarea tehnologică în domeniul apelor, inclusiv dezvoltarea de noi tehnologii pentru energii regenerabile marine, dar nu numai.
  3. Combaterea Poluării Apelor: Un alt aspect important în economia albastră este abordarea provocărilor legate de poluarea cursurilor de apă, inclusiv gestionarea deșeurilor marine și reducerea poluării din activitățile de transport și industriale.
  4. Educație și Conștientizare: IRCEM pune un accent deosebit pe educarea și sensibilizarea publicului și a decidenților despre importanța conservării resurselor marine și a ecosistemelor acvatice.
  5. Dezvoltare de Politici și Colaborare Internațională: Institutul lucrează la elaborarea de politici publice bazate pe cercetare și colaborare cu organizații internaționale pentru a promova o abordare globală în gestionarea resurselor de apă.

IRCEM, prin angajamentul său față de economia albastră, contribuie la crearea unui echilibru între dezvoltarea economică și conservarea mediului, recunoscând valoarea imensă a surselor de apă, ca resurse vitale pentru biodiversitate, securitate alimentară și ca motor al creșterii economice.

Scroll to Top