EURE – Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency

Acronim: EURE

Perioada de implementare: 15.09.2020-31.05.2022

Număr GA: 92186

Tipul proiectului: Național

Scopul proiectului: EURE propune schimbul de experiență ca o modalitate de a îmbunătăți managementul performanței de mediu a spațiilor urbane ale UE, inclusiv zonele urbane cu o densitate scăzută a populației.

Despre proiect: Obiectivul EURE este de a utiliza cooperarea interregională pentru a îmbunătăți modul în care FEDER abordează provocările urbane de mediu ale orașelor din regiunile periferice, acordând, de asemenea, atenție acelor orașe de dimensiuni reduse, dar cu influență în zonele slab populate în care sunt situate. Strategia Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 a consolidat considerabil dimensiunea urbană a politicii de coeziune. Potrivit articolului 7.4 din Regulamentul său, statele membre trebuie să aloce cel puțin 5% din Fondul lor național de dezvoltare regională (FEDR) pentru sprijinirea strategiilor integrate de dezvoltare urbană durabilă. În special, înseamnă îmbunătățirea calității mediului urban și a eficienței managementului de mediu al zonelor urbane ale UE.

În cadrul proiectului EURE, coordonat de Primăria Municipiului Alba Iulia în calitate de partenr al proiectului, IRCEM a elabora un raport local care detaliază stadiul actual al instrumentelor politicii de mediu urban. Totodată a elaborat Planul de acțiune pe economie circulară al Municipiului Alba Iulia pentru 2023 -2023, pentru îmbunătățirea guvernării activităților urbane cheie legate de economia circulară, cum ar fi gestionarea deșeurilor, tratarea apei și reciclarea.

Proiectul va contribui la creșterea durabilă și la coeziunea teritorială a Europei, ambele ca dimensiuni ale strategiei Europa 2020. Și anume, va contribui la realizarea inițiativei emblematice „Europa eficientă din punct de vedere al resurselor” prin sprijinirea zonelor urbane în utilizarea durabilă și mai eficientă a resurselor și în introducerea principiilor economiei circulare în guvernarea orașelor. În cele din urmă, proiectul EURE va asigura un management adecvat al performanței de mediu la nivel local.

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top