ECORURAL-Studiul privind identificarea nevoii de antreprenoriat social în mediul rural cu focus pe bioeconomie

Perioada de implementare: 20.11. 2020- 20.12. 2020

Număr GA: 473

În viziunea iniţiatorilor economia circulară reprezintă “…modul de eliminare a deşeurilor şi de reducere a emisiilor de carbon, prin utilizarea unor materiale, produse şi procese superioare din punct de vedere al mediului, care generează creştere economică “verde” şi creează locuri de muncă …”( Ellen MacArthur Foundation – Towards a Circular Economy: Business raţionale for an accelerated transition, 2012. p. 35.).   Acest concept impune o tranziție de la liniar spre circular a organizațiilor atat la nivel local cat si global. Totodată cercetarea urmărește premisele Comisiei Europene privind „tranziția către o economie mai circulară, în care cadrul căreia valoarea produselor, a materialelor și a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp posibil și generarea de deșeuri este redusă la minimum, reprezintă o contribuție esențială la eforturile UE de dezvoltare a unei economii durabile, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă. O astfel de tranziție constituie oportunitatea de a transforma economia noastră și de a genera avantaje competitive noi și durabile în Europa ” (UE, 2015). Acest concept impune o tranziție de la liniar spre circular a organizațiilor atat la nivel local cât şi global.

Descriere proiect: Prezenta cercetare se concentrează pe identificarea nevoilor principale ale viitorilor antreprenori sociali, cât și pe consolidarea principiilor economie circulare din sectorul economiei sociale din mediul rural. Identificarea unor principii legate de economia circulară şi/sau interesul de a contribui la înlăturarea obstacolelor care împiedică tranziția spre o economie circulară a întreprinderilor sociale din mediul rural, aspecte care vor fi detaliate în această cercetare, precum și informații legate de accesarea unor finanțări nerambursabile adresate antreprenorilor care vor să realizeze o afacere sociale în mediul rural.

OBIECTIVELE CERCETĂRII:
OS1:Identificarea dificultăților pe care le întâmpină viitorii antreprenori sociali când vine vorba de realizarea acestora în mediul rural.
OS2:Analiza importanței economiei circulare din întreprinderile sociale sociale.
OS3:Modul de adoptare a principiilor verzi în întreprinderile sociale nou înființate.

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top