3REUSE – Creative use of waste for a circular economy

Acronim: 3REUSE

Perioada de implementare: 01.08.2018 - 28.02.2019

Număr GA: 2018-2-RO01-KA105-049963

Tipul proiectului: Erasmus +

Scopul proiectului: Proiectul 3REUSE a urmarit abilitarea tinerilor să utilizeze noi metode în domeniul economiei circulare și valorificării deșeurilor. A fost creat pentru a veni în întâmpinarea nevoilor tinerilor care doresc să-și dezvolte abilitățile ecologice în raport cu o planetă sănătoasă și care sunt interesați să transpună aceste abilități prin transformarea deșeurilor uzate în produse reutilizate, dezvoltându-și astfel spiritul de eco-antreprenoriat.

Despre proiect: Proiectul 3REUSE a fost conceput pentru a sprijini tinerii să adopte și să implementeze metode inovatoare în economia circulară și în gestionarea deșeurilor. Scopul acestui proiect este de a răspunde nevoilor tinerilor interesați de dezvoltarea competențelor ecologice, în contextul unei planete sustenabile. 3REUSE își propune să inspire și să formeze tineri eco-antreprenori, încurajându-i să aplice cunoștințele dobândite pentru transformarea deșeurilor în produse reutilizabile. Astfel, proiectul nu numai că promovează practici de mediu responsabile, dar și oferă tinerilor competențe și încredere pentru a iniția propriile lor inițiative de afaceri sustenabile. Prin activități de formare și ateliere practice, participanții la proiect vor învăța cum să convertească deșeurile în resurse valoroase, contribuind astfel la reducerea impactului de mediu și la promovarea unui stil de viață sustenabil. Proiectul 3REUSE urmărește să creeze o comunitate de tineri conștienți ecologic, echipați cu abilitățile necesare pentru a fi lideri în domeniul economiei circulare. Responsabilizarea tinerilor pentru a folosi noi metode de utilizare a deşeurilor din perspectiva economiei circulare, contribuind astfel la reducerea impactului negativ a acțiunilor noastre asupra mediului prin reciclare, reutilizare, reducere, recondiționare și protejarea mediului înconjurător. Astfel, vom construi o punte între tinerii din Mihai Viteazu și tinerii din celelalte țări partenere, pentru a promova circularitatea în zonele rurale, interculturalitatea, multilingvismul, echitatea și incluziunea.

Obiectivele proiectului 3REUSE

• Promovarea educației și a acțiunilor antreprenoriale de economie circulară.

• Susținerea inițiativelor tinerilor care vor să aducă pe piață noi bunuri și servicii bazate pe principiile economiei circulare.

• Mobilizarea, într-o platformă de dialog comună, atât a mediului academic, cât și a reprezentanților autorităților administrației publice locale, a operatorilor economici, a cetățenilor și a studenților implicați în procesul de gestionare a ambalajelor și a reducerii deșeurilor.

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top