ACT4SCP – Act for Sustainable Consumption and Production in the context of circular economy in line with Sustainable Development Goals

Acronim: ACT4SCP

Perioada de implementare: 01.07.2019-31.08.2020

Număr GA: 2019-1-RO01-KA105-062720

Tipul proiectului: Erasmus +

Scopul proiectului: Proiectul ACT4SC și-a propus să sprijine educația tinerilor în contextul „Agendei ONU 2030 pentru dezvoltarea durabilă” și al proceselor multiple de implementare a economiei circulare europene. ACT4SC proiectul a avut 9 parteneri din Anglia, Grecia, Italia, Letonia, Republica Cehă, România, Spania și Turcia.

Despre proiect: Proiectul ACT4SCP s-a desfășurat în perioada 15-26 octombrie 2019 în Cluj-Napoca, România, fiind organizat și găzduit de IRCEM. La acest eveniment au participat 45 de tineri, alături de echipa organizatoare din România. Proiectul a fost conceput ca răspuns la o problemă observată în comunitate și printre partenerii noștri: lipsa unei culturi orientate către consumul sustenabil în rândul tinerilor. Scopul ACT4SCP a fost de a educa și abilita tinerii în domeniul economiei circulare, punând accent pe înțelegerea și experimentarea consumului durabil. Proiectul a avut ca obiectiv principal dezvoltarea competențelor participanților în proiectarea ecologică, cu o concentrare specială pe principiile și practicile de dezvoltare a ciclului de viață al produselor și designul ecologic. Acesta a vizat încurajarea tinerilor să contribuie activ la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă prin adoptarea unor practici de consum responsabil și conștient de mediu. Prin intermediul acestui proiect, participanții au avut oportunitatea să învețe, să discute și să aplice concepte legate de sustenabilitate și economie circulară, dobândind astfel abilități valoroase care să-i ghideze în alegerile lor de consum și în activitățile lor viitoare.

Obiectivele proiectului

 ​​O1. Educarea a 45 de tineri în domeniul consumului durabil în economie, introducerea de noi metode pentru dezvoltarea unui consum durabil timp de 10 zile. 

O2. Dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru 45 de tineri din 9 țări, timp de 10 zile în domeniul economiei circulare.

Printre subiectele abordate sunt: ​​- schimbul de bune practici în domeniul consumului durabil; – găsirea de soluții la problemele de mediu prin utilizarea eco-design-ului ca instrumente principale în afaceri ecologice; – analizarea modului în care globalizarea afectează consumul durabil pe baza învățării interculturale și a politicilor de incluziune socială pentru tineri.

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top