Studiul privind implementarea economiei circulare in Sectorul Construcțiilor: O Analiză Bazată pe Date Secundare

Acronim: CircuBuildings

Perioada de implementare: 01.02.2022-01.02.2025

Număr GA: GI2021-05

Tipul proiectului: Cercetare

Descriere proiectului: Acest studiu explorează potențialul de integrare a principiilor economiei circulare în sectorul construcțiilor. Prin utilizarea datelor secundare, se urmărește identificarea tendințelor actuale, provocărilor și oportunităților din sector, cu accent pe resurse, gestionarea deșeurilor și optimizarea ciclului de viață al materialelor de construcție.

Scopul proiectului:

Promovarea unei abordări sustenabile în sectorul construcțiilor, cu scopul de a reduce consumul de resurse, minimizarea deșeurilor și extinderea duratei de viață a infrastructurilor și clădirilor.

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top