Cercetări privind comportamentul consumatorilor în contextul neutralității climatice prin utilizarea energiei verzi pentru alimentarea gospodăriilor

Perioada de implementare: 03.11.2021-03.11.2024

Număr GA: GI2021-04

Tipul proiectului: Cercetare

Scopul proiectului: Proiectul își propune să identifice factorii care determină consumatorii să opteze pentru energia verde în contextul unei tranziții către neutralitate climatică și identificarea modalităților de încurajare a adopției pe scară largă.

Descriere proiectului: Acest studiu se concentrează asupra percepției și comportamentului consumatorilor față de utilizarea energiei verzi ca mijloc de atingere a neutralității climatice pentru alimentarea gospodăriilor. Se urmărește să se înțeleagă motivațiile, barierele și factorii de decizie care influențează alegerea consumatorilor în privința surselor de energie pentru locuințele lor.

Obiective:

Percepție și Conștientizare: Evaluarea gradului de informare și înțelegere a consumatorilor privind beneficiile energiei verzi și impactul acesteia asupra neutralității climatice.

Factori Motivaționali: Identificarea principalelor motive care îi determină pe consumatori să aleagă energia verde pentru alimentarea gospodăriilor lor: costuri, beneficii pentru mediu, subvenții, impact asupra sănătății etc.

Bariere și Obstacole: Determinarea factorilor care descurajează adopția energiei verzi de către consumatori: prețuri ridicate, lipsa de informație, complexitatea instalării surselor de energie verde etc.

Strategii de Adopție: Formularea de recomandări pentru guverne, furnizori de energie și alte părți interesate pentru a facilita tranziția consumatorilor către energia verde.

Implicații Sociale și Economice: Analiza impactului adopției energiei verzi asupra economiei locale, locurilor de muncă și comunităților. Educație și Sensibilizare: Propunerea unor inițiative pentru creșterea gradului de conștientizare a consumatorilor și promovarea beneficiilor utilizării energiei verzi.

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top