Studiu privind identificarea zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale- BioReSC- Bistrița, oraș rezilient în fața schimbărilor climatice

Acronim: BioReSC

Perioada de implementare: 20.10.2022 - 10.12.2022

Consecințele efectelor schimbărilor climatice la nivel global sunt resimțite mai intens în zonele
intens populate și urbanizate. Manifestarea precipitațiilor extreme este de o severitate mai
ridicată în zonele pavate, specifice spațiilor urbane, în comparație cu zonele cu suprafețe
neasfaltate. Expansiunea urbană bazată pe infrastructura gri conduce la o creștere a
suprafețelor impermeabile și, în consecință, la o cantitate mai mare de scurgere generată de
suprafață.
În general, sistemele de drenaj al apelor pluviale, inclusiv canalizări, bazine de retenție și
șanțuri de infiltrare, sunt utilizate pentru a elimina scurgerea prin controlul debitului și vitezei
acestora. Însă, atunci când structurile de drenaj își depășesc capacitatea, apa se poate acumula
la suprafața drumurilor, ceea ce duce la potențiale daune ale proprietăților private și publice,
putând cauza întreruperi ale activității comunităților și întreprinderilor. O altă problemă care
vulnerabilizează zonele urbane la inundații este subdimensionarea sistemelor de canalizare
raportat la o populație și o activitate economică în creștere față de capacitățile actuale de
colectare, drenare și tratare a apei.
În consecință, este nevoie ca măsuri urgente să fie aplicate pentru diminuarea acestor
repercusiuni în sfera bunăstării umane, mediului natural, patrimoniului cultural și mediului
economic cu infrastructura sa asociată.
Studiul privind identificarea zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale contribuie
la realizarea Strategiei și Planului de Atenuare și Adaptare la Schimbările Climatice și
obiectivelor specifice de mediu din Plan de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Bistrița
și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană.
Totodată, studiul de față ține cont de menținerea unui echilibru între măsurile și acțiunile
preventive, cele de răspuns și cele de reconstrucție după trecerea fenomenului de inundații
prin utilizarea planurilor de amenajare a teritoriului. De asemenea, se va ține cont de aplicarea
practicilor propuse de Uniunea Europeană și de Comisia Națiunilor Unite pentru Europa
privind măsurile preventive împotriva inundațiilor, având ca principii: apa este parte a unui
întreg, acumularea apei, mai mult spațiu pentru râuri, conviețuirea cu viiturile.

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top