Apel pentru experții în cadrul platformei Părților Interesate în Economia Circulară din România

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest Lupan”, caută experți, pentru a face parte din  grupurile consultative (GC) pentru dezvoltarea Platformei Părților Interesate în Economia Circulară din România (ROCESP), pe următoarele domenii de interes (DI):

 

CONTEXT

ROCESP este prima platformă de inovare intersectorială dedicată accelerării economiei circulare în România care reunește membrii ai industriei, mediului public, mediului academic dar și ai societății civile.

ROCESP este o platformă configurată ca o rețea de rețele al cărei scop este de a crea un punct de convergență națională privind inițiativele, experiențele, problemele critice, perspectivele și așteptările privind economia circulară pe care țara noastră le dorește și le poate reprezenta în Europa cu o singură voce, promovând modul românesc de adaptare a economiei, de asemenea, prin acțiuni specifice dedicate pilonului economic, social și de mediu.

ACTIVITATEA GC-urilor

Activitatea constă în aprofundarea problematicii fiecărui domeniu de interes. Identificarea nevoilor şi cerinţelor specifice va conduce la definirea unor soluţii viabile creative şi în acelaşi timp vizionare. Aceste propuneri trebuie să se dovedească aplicabile pe termen scurt, mediu sau lung şi să contribuie la trasarea unui drum cursiv spre identificarea unor standarde şi la conturarea unor politici publice care să consolideze tranziţia spre o conduită socială construită pe principiile economiei circulare.

DESPRE ROLUL DE EXPERT

Vor contribui prin:

  • Cunoștințe de specialitate, îndrumări și sprijin pentru a se asigura că membrii sunt familiarizați cu subiectele importante din punct de vedere strategic legate de economia circulară și implicațiile acesteia pentru toate părțile interesate;
  • Organizarea de întâlniri, ateliere și seminarii bine concepute, interactive fizic sau online (în funcție de COVID-19) pentru a ajuta membrii industriei, mediului academic, mediului public și societății civile să pregătească și să prezinte proiecte care pot fi finanțate în domeniul economiei circulare;
  • Rapoarte, analize, studii, modele de bune practici, etc. cu scopul de a facilita tranziția spre economia circulară în România.

INFORMAȚII PENTRU ÎNSCRIERE

Linkul pentru înscriere poate fi accesat AICI!!

Mai multe informații despre experți pot fi găsite AICI!!!

Termenul limită pentru depunerea cererii de aderare, miercuri 2 februarie 2022

Comunicarea propunerilor selectate: joi, 10 februarie 2022

Întâlnire pentru lansarea GC: joi, 17 februarie 2022

Persoană de contact IRCEM: Andreea Loredana Birgovan, cercetător principal – Economie circulară

E-mail: loredana.birgovan@ircem.ro

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” a fondat platforma ROCESP, ca parte a proiectului ASIST începând cu anul 2019. Platforma este finanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020/ POCU/449/4/16/126610, în cadrul proiectului ASIST- Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania.

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top