Cercetări privind evoluția fenomenului risipei alimentare la nivel național, din perspectiva angajamentului României privind îndeplinirea obiectivului de dezvoltare durabilă

Perioada de implementare: 15.06.2023- 31.10.2026

Tipul proiectului: ADER

Obiectivul general: Cresterea durabila a productiei interne.
Obiectivul specific: Evaluarea si optimizarea consumurilor de resurse-apa si energie, in vederea obtinerii de produse alimentare.

Rezumatul proiectului:
Combaterea risipei alimentare râmâne o provocare atât in Unfunea Europeană, cât si la nivel global. Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultură (FAO) estimeaza cã, la nivel global, aproximativ 14% din produsele alimentare se pierd in procesul dintre post-recoltare si vanzarea cu amanuntul (FAO, 2019). In 2020, aproape 57 de milioane de tone de deseuri alimentare, aproximativ 127 kg alimente/locuitor, au fost risipite in Uniunea Europeana, cu o valoare de piata asociatà estimata la 130 de miliarde de euro (Eurostat, 2022).
La nivel national, ultimele determinari ale risipei alimentare, realizate in cadrul unor proiecte de cercetare, indicau in 2020 un nivel de risipa de 20 %, pe intregul lant, alimentar, cu maxime pe veriga HoReCa si la nivelul consumatorilor, cu precadere din mediul urban.
Conform indicelui UNEP (Programul pentru Mediu al Natiunilor Unite)’ al deseurilor alimentare masurat in anul 2021, au fost generate aproximativ 931 de milioane de tone de deseuri alimentare, o cifrà nesustenabila care ar trebui redusa la jumátate pana in 2030.
Tárile UE s-au angajat sà atingâ tinta Obiectivelor de Dezvoltare Durabilä (ODD), adoptatà in septembrie 2015, care urmareste sa reducã la jumatate risipa globala de alimente pe cap de locuitor la nivelul comertului cu amánuntul si al consumatorilor pâna in 2030 si sã reducã pierderile de alimente de-a lungul productiei de alímente si lanturilor de aprovizionare.
Cuantificarea nivelurilor europene de deseuri alimentare arata cã 71% din deseurile alimentare din UE apar in sectoarele gospodâriitor, serviciilor alimentare si comertului cu amanuntul, sectoarele de productie si procesare contribuind cu restul de 29 % (cea mai recent estimare a Eurostat, 2022).
Gestionarea si eliminarea deseurilor alimentare pot ave un impact sever asupra mediului.
Prin urmare, UE are ca obiectiv reducerea impactului deseurilor asupra mediului si a sănătății și îmbunătățirea utilizării eficiente a resurselor.
În acord cu reglementârile de la nivel european precum si cu cele nationale si a necesitatii cuantificarii/monitorizäriideseuriloralimentare,seimpuneunproiectpentrustabilirea evolutiei risipet alimentare pe verigile lantului agroalimentar, in vederea identificarii de pârghii si instrumente specifice pentru combaterea si diminuarea risipei alimentare, din perspectiva indeplinirii obiectivului de dezvoltare durabilã, respectiv reducerea cu 50% a risipei alimentare, pâna in anul 2030.
Proiectul iși propune cuantificarea și monitorizarea sistemică a risipei alimentare in România, analiza contextului administrativ si socio-cultural al impactului risipei alimentare; evolutia fenomenului risipel alimentare in România, in pericada 2023 – 2026, din perspectiva dinamicii anuale si a evolutiei acestuia, in contextul implementării reglementărilor în vigoare;

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top