Descriere

Roxana este cercetător director în cadrul Departamentului de Educaţie, Instruire și Proprietate Intelectuală la IRCEM începând cu anul 2018. Roxana are cunoștințe de specialitate în domeniul tehnic și economic. Principalele cunoștințele academice sunt din domeniul Inginerie Economică Industrială (licență, 2014) și Management în Ingineria Afacerii (master, 2016). Din octombrie 2016, este student doctorand în domeniul Inginerie și Management. Domeniile de interes și cercetare sunt: Economie Circulară, Marketing (domeniul științific principal al cercetării doctorale), Dezvoltare Durabilă și Management Strategic.

Contact

Director Departament Educaţie, Instruire și Proprietate
   Intelectuală:

  Roxana Lavinia PĂCURARIU
Naţionalitatea/Cetăţenie:
  Română
Domiciliu curent:
  România
Limbi străine cunoscute:
  Română (nativ), engleză (fluent), franceză (nivel   mediu),spaniolă (nivel începător)