Economia circulară – legislaţie şi normative

Workshopul vine în întâmpinarea necesităţii mediului de afaceri de a se alinia şi transpune noile directive ale Comisiei Europene privind economie circulară.

Astfel, aspecte care vor fi discutate în cadrul acestui eveniment sunt următoarele:

 • Pachetul pentru Economia Circulara prin legea nr.150 din 14.06.2018/UE privind reciclarea deșeurilor municipale, depozitarea şi colectarea separată a produselor textile și a deșeurilor periculoase, România, potrivit angajamentelor luate în faţa Comisiei Europene;
 • Directiva 2008/98/EC privind deşeurile;
 • Ordonanța de Urgență 74/2018 pentru modificarea și completarea legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 • Comisia Europeană a aprobat patru propuneri legislative care introduc noi obiective privind gestionarea deșeurilor în ceea ce privește reutilizarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor, consolidarea dispozițiilor privind prevenirea generării deșeurilor și răspunderea extinsă a producătorilor, transpuse prin
 • Modificarea Directivei 2008/98 / CE privind deșeurile
 • Modificarea Directivei 1999/31 / CE privind depozitarea deșeurilor
 • Modificarea Directivei 94/62 / CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje
 • Modificarea directivelor 2000/53 / CE privind vehiculele scoase din uz, 2006/66 / CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și Directiva 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

 

 

Conditii de participare

 

Înregistrarea participanţilor se poate face on-line accesând link-ul

https://goo.gl/forms/JKiLMb0h444QTuyB2

Agenda evenimentului!

Taxa de participare este de 550 lei/ participant (neplătitor de TVA) şi include:

 • acces la informaţiile prezentate în cadrul dezbaterii;
 • mapa evenimentului;
 • suportul de curs, în format electronic;
 • diploma care atestă participarea la eveniment;
 • pauze de cafea şi prânzuri conform programului evenimentului.

***Pentru partenerii fideli se acordă un discount de 5% din taxa de participare

*** Pentru participarea a cel putin 3 reprezentanţi ai companiei se acorda încă o participare gratuită

*** Discounturile nu se cumulează şi se acordă cu condiţia ca plata să se efectueze până la data desfăşurării evenimentului