Uncategorized

Workshop „Economia circulară – legislaţie şi normative”

Posted on

Workshopul vine în întâmpinarea necesităţii mediului de afaceri de a se alinia şi transpune noile directive ale Comisiei Europene privind economie circulară. Astfel, aspecte care vor fi discutate în cadrul acestui eveniment sunt următoarele: Pachetul pentru Economia Circulara prin legea nr.150 din 14.06.2018/UE privind reciclarea deșeurilor municipale, depozitarea şi colectarea separată a produselor textile și […]

Uncategorized

Workshop „ECONOMIA CIRCULARĂ ŞI OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORGANIZAȚIILOR”

Posted on

Evenimentul intitulat “ECONOMIA CIRCULARĂ ŞI OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A  ORGANIZAȚIILOR DIN ROMÂNIA”, este dedicat circularităţii afacerilor sociale. În cadrul acestiu eveniment dorim să cointeresăm părţile interesate, aspect asumat în declaraţia semnată de IRCEM/CIOS, prin care se doreşte transpunerea directivelor cadru ale Comisiei Europene privind facilitarea tranziţiei spre o economie circulară. Scopul evenimentului este stabilirea unui dialog intersectorial în […]