Descriere

Interesele profesionale ale Dr.ing. ec. Elena-Simina LAKATOS sunt legate de economia socială și ingineria mediului cu accent pe economia circulară. Are cunoștințe, abilități și experiență economică și tehnică: deține un B.A. în economie (2007) și un B.A. cu „Diplomă de onoare” în Ingineria Materialelor și a Mediului (2010). Este doctor în Inginerie și Management (2011), după ce și-a susţinut teza de doctorat abordând tematica responsabilităţii sociale corporative – „Parteneriate între companii și ONG-uri pentru sustenabilitatea companiilor, cu accent pe ONG-uri”. În 2011, Dr.ing. ec. Elena-Simina LAKATOS devine parte a Departamentului de Management și Inginerie Economică a UTCN, fiind implicată în principal în următoarele domenii de cercetare și predare: Dezvoltare durabilă cu focus pe economie circulară, Management strategic cu focus pe economie socială, Evaluarea întreprinderilor și Marketing și Management internațional, direcție care o ajută să dezvolte Institutul pentru Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan” – IRCEM. .

Printre cele mai reprezentative rezultate, se numără înființarea și conducerea: Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan”- IRCEM, ocupând funcția de Președinte al institutului începând din octombrie 2012; Clusterului eco-inovativ pentru un mediu sustenabil – CLEMS, ocupând funcția de director executiv din 2016; Organizației Studenților de la Știința și Ingineria Materialelor și a Mediului – OSSIMM, președinte din 2008. A realizat activități didactice și de cercetare precum și activități instituționale, organizare de evenimente, toate reprezentând, în acelasi timp, compania atât în fața unui public larg, cât și în fața diverșilor colaboratori, atât naționali, cât și internaționali. A lucrat în relații de parteneriat cu reprezentanții instituțiilor publice, mediul privat, precum și mediul non-profit dezvoltând și dobândind experiențe în urma proiectelor derulate.

Simina Lakatos este membru în cadrul Grupului de Coordonare ECESP (Platforma Europeană a Părților Interesate pentru Economie Circulară) din anul 2017 până în prezent, având o contribuție majoră la dezvoltarea conceptului de economie circulară în România în calitate de ambasador. În 2018, a fost invitată de către Organizația Națiunilor Unite la New York, în calitate de Expert în economia circulară, unde a avut loc Reuniunea Comună a Consiliului Economic și Social al Națiunilor Unite și al doilea Comitet al Adunării Generale, „Economia circulară pentru SDG: de la concept la practică”, unde a participat la dezbaterea privind trecerea la o economie circulară și cum poate aceasta atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU (SDG), stabilite în Agenda 2030, în cadrul ECESP.

Ca inițiativă oglindă și integrată la ECESP, a dezvoltat platforma ROCESP (Romanian Circular Economy Stakeholder Platform). Această platformă a fost creată pentru a reuni inițiative, a face schimb de experiență, a evidenția probleme critice și a indica perspective pentru a putea reprezenta în Europa particularitățile românești în ceea ce privește economia circulară.

Totodată, e manager al proiectului ASIST – Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania, care este un alt proiect al IRCEM-ului, derulat din anul 2018 până în prezent. Obiectivul general al proiectului ASIST este de a facilita dezvoltarea sectorului economiei sociale în regiunea Nord-Vest a României, prin consolidarea capacității întreprinderilor sociale de a opera într-un mod autosustenabil, precum și prin studierea economiei sociale și a impactului acesteia față de economia circulară. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Alte proiecte pe care Simina Lakatos le-a coordonat cu succes sau sunt încă în desfășurare implică elaborarea de strategii pentru tranziția către o economie circulară, atât pentru orașe, regiuni și chiar și la nivel național. Strategia României pentru Tranziția către o Economie Circulară (ROCES) 2020 – 2030, fiind un astfel de proiect, strategie care își propune să definească pilonii care vor sprijini tranziția României către o economie circulară prin implicarea tuturor părților interesate relevante (și anume societatea civilă, administrația publică, industria, mediul universitar, infrastructura socială) și prin atragerea sprijinului financiar necesar pentru a transpune viziunea noastră pentru România ca lider în Europa Centrală și de Sud-Est în economia circulară în media primelor 17 State din UE. De asemenea, a participat la elaborarea următoarelor analize:

  • Analiza situației actuale a eficacității politicilor urbane de mediu pentru îmbunătățirea eficienței resurselor pentru dezvoltarea planului local de acțiune pentru Primăria Alba Iulia (EURE Interreg Europe): 2020 – prezent;
  • Analiza situației actuale a economiei circulare în regiunea centrală și elaborarea unui plan de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentelor politice care contribuie la susținerea și dezvoltarea economiei circulare în regiunea Centru pentru Agenția de Dezvoltare Regională Centru (Color Circle Interreg Europe): 2020 – prezent;
  • Analiza situației actuale a resurselor pentru „Elaborarea Strategiei de dezvoltare a orașului Cugir pentru orizontul de timp 2021-2027 cu accent pe principiile economiei circulare”: iulie 2020 – noiembrie 2020;
  • Analiza asupra situației actuale în vederea elaborării „Strategiei privind tranziția de la economia liniară la economia circulară a Municipiului Buzău în conformitate cu directiva europeană UE 2018/848 și stabilirea planului de acțiune pentru orizontul de timp 2020-2030”: 2019 – 2020.

Toate analizele menționate rezultând în elaborarea unor studii care susțin dezvoltarea urbană și/sau regională prin tranziția de la economia liniară la economia circulară, fiind în conformitate cu noile directive europene precum Green Deal și Planul de Redresare și Reziliență.

Interesul ei este de a contribui la accelerarea tranziției către circularitate folosind abordarea de jos în sus cu acțiuni concertate, prin dezvoltarea de soluții practice și scalabile, campanii naționale, comunicare și implicarea părților interesate în diseminarea economiei circulare și a agendei de dezvoltare durabilă