Implementat de către
Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest Lupan”

Durată
Octombrie 2018- Noiembrie 2020

Buget
10700 lei

Finanțator

IRCEM

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

PRO XPERT CONSULTING

Studiul privind gradul de circularitate al organizațiilor non-profit din România faţă de mediul înconjurator și faţă de adoptarea principiilor economiei circulare

SCOPUL CERCETĂRII:
Prezenta cercetare se concentrează pe identificarea nevoilor principale ale organizaţiilor non-profit, cât și pe consolidarea principiilor economie circulare din sectorul organizațiilor non-profit cu precădere a Grupurilor de Acţiune Locală (GAL). Identificarea unor principii legate de economia circulară şi/sau interesul de a contribui la înlăturarea obstacolelor care împiedică tranziţia spre o economie circulară a întreprinderilor non-profit, aspecte care vor fi detaliate în această cercetare, precum si evaluarea înțelegerii practicilor economiei circulare de către organizațiile sociale din România.

 

CERCETAREA CONSTĂ ÎN:
Identificarea nevoilor specifice privind tranziţia spre o economie circulară prin legătura cu iniţiativele politice, grupurile sau comisiile consultative existente şi cu platformele UE existente privind economia circulară.
Identificarea interesului întreprinderilor non-profit cu precădere a GAL-urilor privind accesare de fonduri pentru dezvoltarea durabilă şi conversia acestora spre o economie circulară, cu scopul de a eficientiza consumul de resurse, reducerea poluării şi adoptarea unor strategii de afaceri sustenabile, în linie cu politicile Comisiei Europene privind economia circulară.

 

OBIECTIVELE CERCETĂRII:
OS1:Identificarea dificultăţilor pe care le întâmpină organizaţiile non-profit când vine vorba de termenul economie circulară.
OS2:Identificarea întreprinderilor non-profit circulare din România.
OS3:Analiza importanţei economiei circulare din organizaţiile sociale.
OS4:Gradul de circularitate al întreprinderilor non-profit din România.

 

TEMATICA:

În viziunea iniţiatorilor economia circulară reprezintă “…modul de eliminare a deşeurilor şi de reducere a emisiilor de carbon, prin utilizarea unor materiale, produse şi procese superioare din punct de vedere al mediului, care generează creştere economică “verde” şi creează locuri de muncă …”( Ellen MacArthur Foundation – Towards a Circular Economy: Business raţionale for an accelerated transition, 2012. p. 35.).   Acest concept impune o tranziție de la liniar spre circular a organizațiilor atat la nivel local cat si global.

Totodată cercetarea urmăreşte premisele Comisiei Europene privind „tranziția către o economie mai circulară, în care cadrul căreia valoarea produselor, a materialelor și a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp posibil și generarea de deșeuri este redusă la minimum, reprezintă o contribuție esențială la eforturile UE de dezvoltare a unei economii durabile, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă. O astfel de tranziție constituie oportunitatea de a transforma economia noastră și de a genera avantaje competitive noi și durabile în Europa ” (UE, 2015). Acest concept impune o tranziție de la liniar spre circular a organizațiilor atat la nivel local cât şi global.

Coordonatorul proiectului de cercetare cu numărul 031/IRCEM/27.09.2018 este Drd.ing. Monica DANCIU.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Studiul este format dintr-un chestionar care cuprinde 17 întrebări și va dura aproximativ 7 minute pentru a fi finalizat.

Informațiile furnizate de dvs. în acest chestionar vor fi utilizate numai în scopuri de cercetare. Acestea sunt confidențiale și anonime. Vă recomanăm să nu includeți numele dvs. în chestionar. Raspundeti intuitiv, deoarece reacția inițială este considerată ca fiind răspunsul optim măsurat într-un studiu.

Acest chestionar, poate să fie completat de către un conducător de întreprindere socială.

Dacă sunteți de acord să participați chestionarul poate fi completat accesând linkul:

https://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=c3a857cf-25c4-4bd4-b41f-e53ad278177b 

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail.

Vă mulțumim că ați luat în considerare această solicitare de participare si aşteptam cu interes răspunsurile dvs.!

DESPRE AUTORUL CERCETĂRII

Coordonatorul proiectului de cercetare cu numărul 031/IRCEM/27.09.2018 este Drd.ing. Monica DANCIU.

Adresa: Calea Dorobanţilor, nr. 71-73, Corp C, et. 2, sala C23, 400609 Cluj-Napoca, Județul Cluj

Facebook: https://www.facebook.com/www.ircem.ro/

Website: www.ircem.ro

e-mail: monica.danciu@ircem.ro

Număr de telefon: +40264-401580