Implementat de către
Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest Lupan”

Durată
Octombrie 2018- Noiembrie 2020

Buget
13800 lei

Finanțator

IRCEM
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu
Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” din Sibiu

STUDIUL PRIVIND IMPACTUL MĂRCILOR VERZI ASUPRA PATTERNULUI DE CONSUM ROMÂNESC URMĂRIND OBIECTIVELOR DEZVOLTĂRII DURABILE

Scopul cercetării este de a evalua atitudinea consumatorilor față de brandurile verzi și impactul acestora asupra obiectivelor dezvoltării durabile din România. Prin acest studiu ne propunem să aflăm care este gradul de conștientizare al respondenților privind brandurile verzi și care este nivelul de loialitate a clientilor față de brandurile verzi. Totodată urmărind patternuri cum ar fi: atitudinea consumatorilor privind stilul de viață verde, achiziționarea de produse ecologice, produse realizate din materiale reciclabile, reutilizarea și repararea produselor cu impact asupra obiectivelor dezvoltării durabile adaptate la cultura Românească.
Aceste informații sunt utile pentru:
– realizarea de campanii pentru implicarea cetățenilor în mai multe activități eco-responsabile (ex: colectare selectivă, reutilizarea unor produse, etc.);
-implementarea unor acțiuni de promovare a: protejării mediului înconjurător, a reducerii consumului de resurse, scăderea gradului de poluare, minimizarea efectului de seră;
– alte campanii de promovare a comportamentelor eco-responsabile.

Coordonatorul proiectului de cercetare cu numărul 027/IRCEM/17.09.2018 este Drd.ing. Ligia NAN.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Studiul este format dintr-un chestionar care cuprinde 36 întrebări și va dura aproximativ 12 minute pentru a fi finalizat.

Informațiile furnizate de dvs. în acest chestionar vor fi utilizate numai în scopuri de cercetare. Acestea sunt confidențiale și anonime. Vă recomandăm să nu includeți numele dvs. în chestionar. Răspundeți intuitiv, deoarece reacția inițială este considerată ca fiind răspunsul optim măsurat într-un studiu.

Dacă sunteți de acord să participați chestionarul poate fi completat accesând linkul:

https://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=6014be94-724a-4dcb-8064-6a2fb7e849fa

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail.

Vă mulțumim că ați luat în considerare această solicitare de participare si aşteptam cu interes răspunsurile dvs.!

DESPRE AUTORUL CERCETĂRII

Coordonatorul proiectului de cercetare cu numărul 027/IRCEM/17.09.2018 este Drd.ing. Ligia NAN.

Adresa: Calea Dorobanţilor, nr. 71-73, Corp C, et. 2, sala C23, 400609 Cluj-Napoca, Județul Cluj

Facebook: https://www.facebook.com/www.ircem.ro/

Website: www.ircem.ro

e-mail: ligia.nan@ircem.ro

Număr de telefon: +40264-401580